ING mag op haar website niet langer vermelden dat zij alleen boeren financiert die de Vijf Vrijheden naleven. De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelt dat deze uiting misleidend is: ING financiert ook varkenshouderijen waar varkens niet beschikken over de Vijf Vrijheden zoals die worden genoemd in artikel 1.3 Wet dieren.

ING
‘In de praktijk is het onmogelijk om de Vijf Vrijheden na te leven’ | Foto: publiek domein

Varkens in Nood diende hierover bij de RCC een klacht in die luidde:

“ING stelt op haar website dat haar klanten voldoen aan de normen op het gebied van dierenwelzijn.  Volgens dit beleid moeten ING-klanten in de dierhouderij bewijzen dat zij hun dieren behandelen volgens de Vijf Vrijheden.”

De in de Wet dieren genoemde Vijf Vrijheden zijn:

  1. Vrij van honger en dorst
  2. Vrij van ongemak
  3. Vrij van pijn, verwondingen of ziekte
  4. Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen
  5. Vrij van angst en (chronische) stress

Uitspraak
De Commissie concludeert dat deze claim in werkelijkheid niet wordt nageleefd. De uiting suggereert dat varkenshouderijen bij ING moeten bewijzen dat zij de Vijf Vrijheden naleven. In de praktijk is het onmogelijk om de Vijf Vrijheden na te leven in de gangbare varkenshouderij. Ook stelt ING geen specifieke eisen, maar verlangt de bank slechts de verplichte vergunning van haar klanten.

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het artikel 7 NRC dat misleidende informatie als oneerlijk benoemd. Zij beveelt ING aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Een soortgelijke klacht van Varkens in Nood tegen de ABN werd niet toegekend.

ING
ING misleidt met Vijf Vrijheden dierhouderij | Foto: publiek domein

Varkens in Nood directeur Hans Baaij over het oordeel van de RCC:

“Hoewel de uitspraak niet bindend is, zal ieder fatsoenlijk bedrijf de aanbeveling van de RCC opvolgen. Mocht ING dit niet doen, dan zal Varkens in Nood, net als bij een vergelijkbare zaak tegen Vlees.nl , de zaak voordragen aan een civiele rechter.”

Persbericht Varkens in Nood


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.