Het Amazonegebied in Latijns-Amerika is gevoeliger geworden voor bosbranden door menselijke activiteit. De kap van bomen zorgt ervoor dat het bladerdak van het Amazonegebied op veel plaatsen uitgedund raakt. De vegetatie op de grond staat daardoor meer bloot aan zonlicht en droogt uit, zodat de kans op bosbranden toeneemt. Een internationaal team van onderzoekers meldt dit in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Amazonegebied
Tropisch regenwoud | Foto: via Wikipedia Commons

Twee jaar lang onderzochten de wetenschappers meer dan vierhonderd verschillende gebieden in het Amazonegebied. Ze bestudeerden vooral beschermde stukken regenwoud waar bewoners minimaal 80 procent van alle bomen moeten laten staan. Maar uit de studie blijkt dat de beperkte bomenkap al desastreuze gevolgen.

Gaten
De bomen die verdwijnen, laten gaten achter in het bladerdak. De zon dringt daardoor dieper het regenwoud binnen, zodat veel planten uitdrogen. Deze planten branden daardoor gemakkelijker. Hoofdonderzoeker Jos Barlow verklaart het volgende:

“Regenwouden branden normaal gesproken niet of nauwelijks. Maar door menselijke activiteit worden de bossen steeds brandgevoeliger. We moeten ons dus blijven focussen op het voorkomen van ontbossing.”

Bedreiging
Het uitdrogen van planten heeft ook invloed op het aantal diersoorten dat in het Amazonegebied leeft. Vooral vogelsoorten kunnen steeds moeilijker overleven, omdat de planten waarvan ze eten beschadigd raken. De bosbranden vormen ook een grote bedreiging voor dieren die niet op tijd kunnen vluchten voor het vuur.

Bron ©PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.