De wolf die recent bij Ede is doodgereden bleek drachtig te zijn. Dat maakt het ongeluk nog triester. Ze is verstoord en naar de weg gejaagd door mensen die haar rustgebied op de Zuid-Veluwe doorkruist hebben. Dat is de meest plausibele verklaring, want ze was juist binnen de Zuid-Veluwe op zoek naar een rustige plek om eind april/begin mei de welpen te werpen en te verzorgen. De wolvin kwam normaliter niet bij de weg.

Drachtige wolvin doodgereden
Drachtige wolvin doodgereden, laat haar dood niet voor niets zijn | Foto (illustratief): publiek domein

Het aantal mensen dat de natuur ingaat en de onrust in de natuur zijn enorm toegenomen. De coronamaatregelen zijn daar debet aan. Het blijkt opnieuw dat we eigenlijk geen grote natuurgebieden hebben, waar rust voor in het wild levende dieren vanzelfsprekend is. Dan zijn er twee keuzes: ofwel je kiest ervoor dat de natuur er voor de recreatie van de mens is, ofwel je kiest ervoor dat de natuur een eigen waarde heeft, los van de recreatiewaarde. Ik kies voor het laatste. De recreatie is ondergeschikt aan de waarde van de natuur. Recreatie kan alleen als de waarde van de natuur niet wordt aangetast. En dat is nu zeker wel gebeurd. De ambassadeur van de grote natuurgebieden heeft het met de dood moeten bekopen.
.

Drachtige wolvin doodgereden

De wolf is namelijk die ambassadeur. Niet omdat de wolf een zwakke ree uit het lijden verlost, maar wel omdat de wolf grote hoefdieren het hazenpad laat kiezen. Grote hoefdieren hebben net als de wolf ruimte en rust nodig. Al was het alleen al om weg te blijven van de dreiging van de wolf. En daar zit hem nu net de kneep van wat een wolf voor de natuur doet. Want eenmaal verhuisd begrazen de grote hoefdieren andere plaatsen. Die begrazing opent de boel letterlijk: bosvorming wordt tegengegaan, het bos wordt open en op allerlei plaatsen komt er nieuwe begroeiing, wat weer een wereld aan insecten en vogels aantrekt.
.

Diederik van Liere: Over de wolf en de zeven edelherten

.
Afgelopen zomer nog zijn edelherten de Veluwe ontsnapt en in de Flevopolder terechtgekomen. Als de Flevopolder een groot natuurgebied had gehad, gekoppeld aan de Veluwe, dan zou dat voor de biodiversiteit een geweldig effect zijn. Maar helaas, zo’n koppeling is er niet. Nu wordt in Flevoland gemopperd dat de edelherten schade aan de akkerbouw aanrichten en een gevaar zijn voor het verkeer. Juist de wereld op zijn kop.

Het omgekeerde is van toepassing: de mens met zijn onrust, verkeer en grootschalige akkerbouw zijn een gevaar voor de natuurgebieden en haar inwoners! Laat de wolvin ambassadeur zijn voor de eigen waarde van de natuur en voor noodzaak van rust en grote (gekoppelde) natuurgebieden. Niet alleen voor de wolf zelf, maar ook voor de natuurlijke ‘boost’ in haar kielzog.

Diederik van LiereInstitute for Coexistence with Wildlife
.

  • Lees ook:
    .

Diederik van Liere: Geen licht meer voor wolf aangereden in ochtendschemer

©AnimalsToday.nl