Op 1 januari 2016 is de FBI begonnen dierenmishandeling in de VS een als een federaal misdrijf te beschouwen. Dierenmishandelaars worden nu gelijk gesteld met moordenaars en de FBI is op 1 januari begon met het vergaren van data over dierenbeulen. In alle 50 staten wordt dierenmishandeling geclassificeerd als misdrijf.

Golden Retriever - federaal misdrijf
Foto: publiek domein

De nieuwe FBI-categorisering is belangrijk, omdat dierenmishandelingszaken door de overheid niet langer als ‘overige misdrijven‘ worden beschouwd, maar als agressieve, federale misdrijven. De classificatie zorgt er onder andere voor dat er hogere straffen opgelegd kunnen worden.

De officiële definitie van dierenmishandeling, die door de FBI wordt gehanteerd, is:

“Het opzettelijk, bewust of roekeloos nemen van een actie dat een dier ongeoorloofd mishandelt of doodt, zoals marteling, kwelling, verminking, vergiftiging, of verwaarlozing.”

Hieronder wordt ook verstaan het onthouden van verplichte zorg, zoals:

 • onderdak;
 • voedsel;
 • water;
 • medische zorg in geval van ziekte of letsel.

Verder valt onder de definitie ook:

 • het transporteren of vastzetten van een dier op een manier waarop het zich kan bezeren of zelfs dood kan gaan;
 • het toebrengen van overmatige herhaalde onnodige pijn of lijden;
 • het gebruiken van objecten om een dier te slaan of bezeren.

Onder deze definitie valt echter niet het juist behandelen van dieren bedoeld voor show of sport, dieren bedoeld voor consumptie, legale jacht, (sport)vissen of het zetten van vallen.

De autoriteiten moeten incidenten en arrestaties in de volgende vier categorieën melden:

 1. eenvoudige of ernstige verwaarlozing;
 2. opzettelijke mishandeling en marteling;
 3. georganiseerde mishandeling, zoals honden- en hanengevechten;
 4. seksueel misbruik van dieren.

Op 14 maart 2014 was South Dakota de laatste staat die wetgeving aannam die dierenmishandeling tot een misdrijf maakt.

Bronnen:

 

©AnimalsToday.nl Monique van Dijk Armor