Vervuiling door plastic soep is een groot probleem in het Waddengebied, dat tegen moet worden gegaan. Dat vinden verschillende milieu- en natuurorganisaties, die tijdens een werkconferentie hebben besloten samen te zullen gaan werken om de vervuiling aan te pakken. Aan de conferentie namen onder andere medewerkers van waterschappen, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat, afvalverwerkers en strandjutters deel.

Plastic soep Waddengebied
Foto: Kevin Krejci / Foter.com / CC BY

Organisator Nienke Dijkstra uit Den Horn:

“Het is een groot probleem in het waddengebied, daar was iedereen het over eens. Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk. We weten niet precies waar al het plastic afval vandaan komt en of de hoeveelheid toe- of afneemt. Er is meer onderzoek naar de afvalberg in zee nodig”.

Plastic afval schadelijk voor dieren
Er wordt veel plastic afval gevonden in het Waddengebied, wat zeer schadelijk is voor dier, natuur en milieu. Dieren zien plastic aan voor voedsel, eten het op en gaan er aan dood. Het plastic dat wordt gevonden is zeer uiteenlopend. Dijkstra:

“Wat je veel vindt, zijn bijvoorbeeld plastic zakken in allerlei formaten. Verder afval van boorplatformen en schepen, zoals kratten, handschoenen, helmen, stukken van netten en verpakkingen. Maar soms tref je ook dingen aan die vermoedelijk uit in zee geslagen containers afkomstig zijn, zoals stofzuigerslangen en printers”.

Microplastics een groot probleem
Ook de aanwezigheid van microplastics is een steeds groter wordend probleem. Dijkstra:

“Ook zie je regelmatig microplastics langs de vloedlijn. Kleine snippertjes plastic. Soms ligt het er mee bezaaid. Niemand weet precies waar dat materiaal vandaan komt”.’

Zonder dat we het doorhebben zitten er microplastics in heel alledaagse producten, zoals bijvoorbeeld tandpasta of cosmeticaproducten als zeep en bodyscrubs. Behalve dat deze microscopisch kleine deeltjes samen met zwerfplastic in het oppervlaktewater terechtkomen en veel schade aanrichten bij dieren, komen er bij de afbraak van plastic stoffen vrij die ook voor de mens zeer ongezond zijn.

Bekend is dat de chemische afbraakproducten van plastic bij mens en dier lichamelijke en neurologische aandoeningen kunnen veroorzaken, evenals hormonale verschuivingen. De kans dat ze in ons voedsel en drinkwater terechtkomen is aanwezig, en daarom is het wenselijk dat de overheid probeert de het gebruik van plastics die feitelijk overbodig zijn terug te dringen.

Volgens Dijkstra wordt er nu al door zowel vrijwilligers als bijvoorbeeld de Waddenunit van het Ministerie van Economische Zaken veel gedaan om de rommel op te ruimen, maar maken eb en vloed het lastig:

“De zee gaat heen en weer en neemt het materiaal weer mee”.

De organisaties hebben met elkaar afgesproken meer te zullen samenwerken om de gevolgen van de plastic soep te beperken. Dijkstra:

“We willen meer samenwerken. En dat moet ook. Je wilt die rotzooi niet hebben in het Werelderfgoed Waddenzee. Het gebied moet schoon zijn. Bovendien is dat beter voor de natuur. Niemand weet nog precies welk effect al dat plastic in zee heeft op flora en fauna. Zo zijn er al vissen die hun eitjes afzetten op plastic in zee”.

Volgend jaar komen alle deelnemers van de werkconferentie weer bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en acties op elkaar af te stemmen.

Bron: DvhN.nl ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.