In Londen is deze week het boek ‘Dead zone – Where the wild things were’ gepresenteerd. Het boek vertelt het verhaal van met uitsterven bedreigde diersoorten, zoals de jaguar, de Sumatraanse olifant en de Humboldtpinguin, en de onvermoede rol die goedkoop vlees in de supermarkt hierbij speelt.

goedkoop vlees
Foto: © Compassion in World Farming

Het boek neemt de lezer mee op safari langs de regenwouden in de Amazone tot de palmplantages op Sumatra, en door het vulkaanlandschap op de Galapagoseilanden naar de graslanden van Engeland. Dead Zone is geschreven door Philip Lymbery, CEO van internationale dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming, en is een vervolg op zijn eerste boek ‘Farmageddon’. Het toont de schadelijke gevolgen die de wereldwijde vee-industrie heeft op natuur en de biodiversiteit en wat we kunnen doen om op een gezonde, duurzame en diervriendelijke manier de wereld te voeden.

goedkoop vlees
Foto: © Compassion in World Farming

Biodiversiteit neemt af
De intensieve veehouderij wordt nog vaak beschouwd als het meest efficiënte systeem om onze groeiende wereldbevolking te voeden. Door veel dieren op te sluiten op kleine oppervlaktes, zoals in kooien of overvolle stallen) lijken we bovendien ruimte te creëren. Het tegenovergestelde is waar. Om de miljarden dieren in de mondiale vee-industrie te voeden, maakt natuur plaats voor intensieve monoculturen van soja en graan, en neemt de biodiversiteit in rap tempo af.

Zo stierven in Engeland bijensoorten uit doordat bloemen en planten verdwenen door de opkomst van intensieve landbouw. En slechts de helft van het Indonesische regenwoud is vandaag nog over als gevolg van de aanleg van plantages. Dit betekent een enorme afname van het leefgebied van de Sumatraanse olifant, die hierdoor nu zeer ernstig bedreigd is. Bovendien leidt het systeem tot massale vervuiling van bodems en verspilling van gewassen. Aan de hand van de verhalen van een tiental bekende bedreigde diersoorten onderzoekt Dead Zone de impact van de vee-industrie en laat mensen aan het woord die zich inzetten om de situatie te verbeteren.

goedkoop vlees
Foto: © Compassion in World Farming

Enkele feiten op een rij:

–          Als gevolg van onze voedselproductie is het aantal zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen in de natuur in de afgelopen 40 jaar gehalveerd

–          Twee derde van de 70 miljard dieren die jaarlijks geslacht worden in de wereld, worden gehouden in dichte stallen, hokken of kooien in de vee-industrie

–          In Nederland leeft 95% van de kippen en 99% van de varkens in krappe, dieronvriendelijke omstandigheden in de vee-industrie

–          Elk jaar wordt een bosgebied twee keer zo groot als Nederland gekapt om plaats te maken voor landbouw

–          De landbouwgrond op aarde gaat snel in kwaliteit achteruit o.a. door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Geschat wordt dat zij nog maar 60 oogsten aankan.

–          De vissoorten die nu commercieel worden bevist, zullen in 2048 praktisch uitgestorven zijn.

Bekijk hieronder de introductievideo van ‘Dead zone – Where the wild things were’:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Persbericht CIWF


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.