House of Animals organiseert een thema-avond over de toekomst van de natuurbescherming in Nederland en de vraag of en hoe de wolf in dit toekomstbeeld past. De sprekers zijn niemand minder dan hoogleraar Frank Berendse en dr. Diederik van Liere. De avond wordt ingeleid door House of Animals oprichter Karen Soeters.

natuurbescherming
Is er plaats voor de wolf in Nederland? | Foto: Pixabay

Frank Berendse zal spreken over de nieuwe Wet natuurbescherming die de natuur veel minder bescherming geeft dan voorheen, terwijl de aankoopplannen voor natuur met ruim twee derde zijn teruggebracht. Om de Nederlandse natuur een echte toekomst te geven moet het oppervlak voor wilde planten en dieren aanzienlijk worden uitgebreid, tot minimaal een derde van Nederland. Een tweede cruciale stap is de ontwikkeling van een schone landbouw zonder mestoverschot en overvloedig gebruik van landbouwgif. Dat kan alleen door  een nieuw voedselbeleid, met een progressieve belasting op voedsel dat geproduceerd is over de rug van dierenwelzijn en natuur.

Diederik van Liere zal het gaan hebben over de gebieden nabij Nederland waar wolven voorkomen en wat we in Nederland kunnen verwachten. Belangrijk element is een oplossing te bieden voor het doden van vee door wolven. Dit is essentieel voor behoud van draagvlak voor de komst van de wolf. In Slovenië is deze problematiek onderzocht. Van Liere zal ook hierover en over nieuwe oplossingen spreken.

Datum en tijd: donderdag 23 maart van 19 tot 22 uur
Locatie: Perdu – Klovenierburgwal 86, Amsterdam

Frank Berendse is hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie en bekend voorvechter van wetenschappelijk gefundeerd natuurbeheer. Hij heeft onder meer het kabinet en de Europese Commissie geadviseerd over bestrijdingsmiddelen en nieuw natuurbeleid. Zijn veel gelezen boek Natuur in Nederland wordt gezien als het standaardwerk over de Nederlandse natuur. Recent verscheen van zijn hand het boek Wilde apen

Diederik van Liere is gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit en heeft als drijfveer oplossingen te vinden voor problemen die in het wild levende dieren veroorzaken zonder dieren te doden. Co-existentie is de rode draad. Hij denkt ‘out of the box’ en bouwt bruggen met kennis vanuit de (gedrags)biologie en (automatiserings)technologie. Hij werkt ruim 10 jaar in dit veld in zijn éénmansbedrijf CABWIM.

Kaartverkoop
Entreekaarten kosten €10,- per stuk en zijn hier te bestellen. Koffie en thee zijn bij deze prijs inbegrepen.

Persbericht House of AnimalsWord nu maandelijks donateur en ontvang de prachtige kalender van varken Sam in de bus

Word donateur