Roemenië heeft definitief besloten dat de trofeejacht op bruine beren, wolven, lynxen en wilde katten per direct verboden is. Een zware tegenslag voor jagers die er veel geld voor overhadden om een van deze dieren te schieten, maar een overwinning voor een van Europa’s belangrijkste populaties grote roofdieren.

Roemenië
Geen trofeejacht meer in Roemenië | Foto: ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Hoewel het jagen voor geld in Roemenië feitelijk niet toegestaan was werd het oogluikend toegestaan. In de habitatrichtlijn van het land staat dat er gejaagd mag worden wanneer er schade wordt aangericht, en via een omweg konden trofeejagers zo alsnog hun gang gaan. Voor een flink aantal corrupte lokale ambtenaren, boswachters en houtproducenten was het geld dat ze verdienden aan de trofeejacht belangrijker dan de geldende wetgeving.

Roemenië
Bruine beer | Foto: Paladin27/flickr

Meningen lopen uiteen
De meningen over het besluit van Roemenië om de trofeejacht definitief te verbieden lopen sterk uiteen. Vooral in dicht bevolkte stedelijke gebieden is de laatste tijd een sterker wordende beweging tegen de jacht. Maar boeren in de rurale gebieden kijken daar anders tegenaan, want zij ondervinden wel degelijk de gevolgen van de aanwezigheid van deze roofdieren, die het op hun vee gemunt hebben.  In die gevallen mag er dus nog steeds geschoten worden; de maatregel is vooral bedoeld om de corruptie tegen te gaan.

Roemenië
Lynx | Foto: Eric Bégin/flickr

Stap voorwaarts
Gabriel Paun, een activist en dierenbeschermer die een petitie had opgesteld tegen de trofeejacht ziet het besluit van de Roemeense regering als een stap voorwaarts in de bescherming van de wilde natuur in Europa:

“De Karpaten huisvesten een grotere biodiversiteit dan waar dan ook in Europa, maar ze zijn te lang geëxploiteerd door jagers en houtproducenten. Laten we hopen dat deze beslissing een voorbode is van wat er nog meer staat te wachten.”

Roemenië
Wilde kat | Foto: ©Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

Een van de voorgestelde maatregelen om te voorkomen dat de grote roofdieren schade aan vee aanrichten is om de dieren te vangen en uit te zetten in landen die geïnteresseerd zijn in het versterken of de herintroductie van bepaalde roofdierpopulaties.

Bron ©PiepVandaag.nl