In het vervolg gaat Capelle aan den IJssel circussen met wilde dieren weren. Dit staat in de Nota Dierenwelzijn waar de gemeenteraad volgende week maandag over besluit. “Het is schadelijk voor de dieren en kunstjes met tijgers en olifanten zijn ook niet educatief,” aldus wethouder Eerdmans.

Oifanten circus
©DannyK1982

Circussen claimen vaak dat hun dieren goed verzorgd worden en dat de kunstjes die zij moeten doen voortborduren op hun natuurlijk gedrag. Maar voor het welzijn van de dieren is meer nodig dan alleen goede voeding. Een circus reist van plaats naar plaats, de dieren verblijven daarbij in kleine wagens. Het eindeloze gesleep levert oneindig veel stress op bij de dieren, wat zich uit in neurotisch gedrag zoals steeds maar hetzelfde rondje lopen of het maken van apathische bewegingen.

Capelle aan den IJssel is overigens niet de eerste gemeente die deze mooie stap zet. Onder andere Winschoten, Groningen en Amsterdam gingen haar voor. Ook zijn er tal van landen binnen en buiten de Europese Unie die een verbod hebben op lokaal of nationaal niveau of zeer strenge regelgeving. Recent kon Griekenland toegevoegd worden aan de lijst van landen die deze dieronterende praktijken verbied. Nederland loopt in dit verhaal helaas niet in de voorhoede.

Via deze link is een audiobestand te vinden waarop wethouder Eeerdmans te horen is.

Leonie Vestering van Wilde Dieren de Tent Uit voert strijd tegen de circuswereld, lees hier meer over haar en lees vooral ook haar artikelen!

©PiepVandaag Gijsbert van Gils