Dieren in nood kunnen in heel Nederland rekenen op hulp van en vervoer door de dierenambulance. Dit is lang niet overal het geval. Het is dan ook mooi nieuws dat sinds deze week twee dierenambulances rijden in de plaatsen Berhampur en Cuttack, in het oosten van India.

dierenambulances
Dieren in India | Foto: Pixabay

De twee ambulances werden maandag officieel onthuld door de Eerste Minister, Naveen Patnaik. De wagens zijn goed ingericht, met onder andere chirurgische instrumenten en sterilisatoren, om noodhulp te kunnen verlenen aan zieke en gewonde dieren.

Veel aanrijdingen
Voor de kosten van de ambulances en de dienstverlening heeft de regering budget gereserveerd. De staf van elke ambulance bestaat uit vijf personen: een diergeneeskundig chirurg, ondersteunend personeel en een vee-inspecteur. Pratap Chandra Dash, directeur veehouderij en veterinaire dienstverlening:

“Op dit moment hebben we nog geen hulplijn of gratis telefoonnummer voor onze dienst, maar we zullen de telefoonnummers van de veterinaire ambtenaar en het districtshoofd van de veterinaire dienst laten circuleren, zodat mensen contact kunnen opnemen. Ze kunnen ook contact opnemen met de plaatselijke vee-inspecteurs om gebruik te maken van deze dienst.”

Volgens Dash vinden er veel aanrijdingen plaats met vee en honden.

dierenambulances
Foto: publiek domein

Hulp voor dieren zonder eigenaar
Een hogere ambtenaar van het ministerie van de ontwikkeling van dierlijke hulpbronnen licht toe:

“Het komt soms voor dat mensen niet weten wie de eigenaar is van gewonde en hulpbehoevende dieren, en laten deze liggen. De ambulanceteams zijn er om deze dieren veterinaire noodhulp te verlenen. Ook kan het voorkomen dat ze zieke dieren naar de dichtstbijzijnde dierenkliniek brengen voor verdere behandeling.”

Uitbreiding dienstverlening
De commissaris voor landbouwproductie, Gagan Kumar Dhal, geeft aan dat er plannen zijn om deze service uit te breiden naar andere plaatsen in de deelstaat Odisha.

dierenambulances
Foto: Pixabay

Volgens een telling uit 2012 lopen er meer dan een miljoen runderen los rond in de staat. In de twee plaatsen waar de eerste ambulances gaan rijden, Berhampur en Cuttack, leven meer dan 46.800 zwerfhonden.

Bron: Times of India ©AnimalsToday.nl Angelique Lagarde