Olifant Buba van circus Freiwald is afgelopen weekend in een woonwijk in de Limburgse plaats Weert aan de wandel gegaan. Aanvankelijk werd gedacht dat de olifant was ontsnapt, maar circus Freiwald verklaarde dat het dier behoefte had aan lichaamsbeweging en werd uitgelaten. Daarmee overtreden zij de regel dat Buba niet in contact mag komen met het publiek. Ondanks het verbod op de inzet van wilde dieren in het circus wordt de olifant nog altijd in het openbaar gebruikt als publiekstrekker.

Buba
Buba wordt nog altijd aan het publiek getoond | Foto: ©PiepVandaag.nl

Sinds 15 september 2015 is het verboden om wilde dieren, en dus ook olifanten, op te laten treden in circussen. Aan circus Freiwald is echter een ontheffing verleend voor het meereizen, verplaatsen en op het circusterrein houden van olifant Buba. Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • De olifant komt niet direct in contact met het publiek.
  • De olifant treedt in Nederland en daarbuiten niet op in een circus en doet niet mee bij andere optredens.
  • De heer L.B. Freiwald (eigenaar en directeur van circus Freiwald) verleent zijn medewerking aan een onderzoek van de olifant door onafhankelijke deskundigen.

Na de inwerkingtreding van het verbod is Buba naar Duitsland verhuisd. Bij onze Oosterburen zou zij, volgens Freiwald, ziek zijn geworden van de heimwee naar haar verzorgers. De ontheffing is verleend om Buba weer te herenigen met haar oude verzorgers en haar te laten meereizen met het circus.

Overtreding
In de media zijn afgelopen tijd diverse foto’s gepubliceerd waarop te zien is dat Buba wel degelijk in contact komt met het publiek. Dit laatste is volgens de voorwaarden die aan de ontheffing zijn verbonden verboden. Op de foto’s is duidelijk te zien dat circus Freiwald zich niet aan deze voorwaarde houdt en daarmee het verbod overtreedt.

Ook PiepVandaag.nl kreeg een foto toegestuurd waarop de olifant is te zien op de openbare weg met omstanders erbij:

Buba
Buba op de openbare weg met publiek | Foto: ©PiepVandaag.nl

De NOS, het AD en Nederweert24.nl hebben ook foto’s op hun website geplaatst waarop te zien dat Buba wordt uitgelaten op de openbare weg en in contact komt met het publiek.

Achterdeur
Het optreden van dieren in circussen mag dan wel verboden zijn, maar dit weerhoudt circus Freiwald er niet van om Buba als publiekstrekker te gebruiken. Naast de wandelingetjes mag het publiek bij haar in de buurt komen. Het verbod en de regels van de ontheffing mogen door het circus niet via de achterdeur worden omzeild door Buba aan het publiek ten toon te stellen en daarmee bezoekers te trekken. Piepvandaag.nl en andere dierenorganisaties eisen dan ook dat de NVWA handhavend optreedt tegen het circus.

©PiepVandaag.nl Lianne Raat