Chris Packham, natuurbeschermer en natuurfilmer voor onder andere de BBC, is gearresteerd in Malta, toen hij daar de voorjaarsjacht van migrerende vogels vastlegde op film. Hij moet vandaag voorkomen voor de rechtbank van Gozo, omdat hij een jager zou hebben geduwd.

Chris Packham
BBC natuurfilmer Chris Packham gearresteerd in Malta tijdens vogeljacht | Foto: Facebookpagina Chris Packham

Tijdens het maken van een onafhankelijke film over de voorjaarsjacht op trekvogels in Malta, constateerden Packham en zijn crew meerdere illegale activiteiten, zoals het vangen van wilde vogels in illegale vangkooien. Nadat zij een vangkooi met beschermde vogelsoorten, zoals tortelduiven, waterhoenen, goudvinken en spreeuwen, aantroffen, belde de filmmaker de politie. Toen Packham en zijn crew op de openbare weg een interview aan het filmen waren, sprongen er twee mannen uit een voertuig en “begonnen te gillen en schreeuwen en duwen”, zo verklaart de filmmaker. De politie was ter plaatse en “koos direct de kant van de aanvallers en gebruikte geweld tegen Chris en andere mensen van het team,” zo staat in een verklaring van de agent van Packham.

Intimidatie
Packham en zijn crew werden gearresteerd en meer dan drie uur vastgehouden op een politiebureau op Gozo. Packham werd ten laste gelegd dat hij jagers zou hebben aangevallen. Zijn productieteam is echter van mening het tegendeel te kunnen bewijzen met de ter plaatse gemaakte beelden. Packham:

“Het is intimidatie en tijdverspilling. Als ze me een boete opleggen, willen ze ons gewoon proberen te stoppen.”

Tijdens een live-uitzending op Facebook, vanuit de oude Maltese hoofdstad Mdina, gaat Packham dieper in op het incident:

“[De man] had wat vogels in een kooi … tegen de tijd dat de politie arriveerde, waren ze allemaal op mysterieuze wijze verdwenen. Vreemd. En vreemd dat hij eerder die dag een lijst met vogels had gegeven aan de politie en dat hij niet is gearresteerd en niet voor de rechter moet verschijnen, maar ik.”

Verder verklaart Packham:

“We komen hier niet als mensen uit het Verenigd Koninkrijk om met onze vingers te zwaaien naar de Maltezers, zelfs niet als Europeanen – gezien het feit we nog steeds onderdeel uitmaken van de EU – maar gewoon als mensen die zich zorgen maken om de vogels.”

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Europarlementariërs roepen Malta op de voorjaarsjacht te beeïndigen
Het doden van trekvogels tijdens het broedseizoen is onder de Europese vogelrichtlijn (European Union Birds Directive) verboden, maar Malta heeft een derogatie om de 10.000 jagers op Malta hun traditie te laten voortzetten. Tientallen Europarlementariërs, onder leiding van Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) riepen de Maltese overheid vorige maand op een einde te maken aan de voorjaarsjacht.

Hazekamp reisde vorige maand met een cameraploeg af naar Malta, om daar zelf de jacht vast te leggen op film. In een gesprek met vertegenwoordigers van de Maltese overheid, waaronder staatssecretaris Roderick Galdes (Landbouw, Visserij & Dierenrechten), verzocht zij om de voorjaarsjacht op trekvogels te sluiten. Ook overhandigde ze een brief, ondertekend door Europarlementariërs uit dertien verschillende landen en afkomstig uit de zeven grootste EU-fracties in het Europees Parlement. In de brief doen de volksvertegenwoordigers een beroep op Malta om de voorjaarsjacht te sluiten en inspanningen tegen de illegale jacht te vergroten. Hazekamp:

“Deze oproep vertegenwoordigt een breed politiek spectrum. De jacht op trekvogels die terugkeren naar hun broedplaatsen is wreed en vormt daarnaast een gevaar voor vogelpopulaties als geheel. Volgens internationale natuurbeschermingsregels is de voorjaarsjacht op trekvogels daarom verboden. Toch schieten jagers op Malta elk voorjaar opnieuw grote hoeveelheden trekvogels uit de lucht. We roepen de Maltese autoriteiten op om internationale afspraken serieus te nemen en de voorjaarsjacht voor eens en altijd te sluiten.”

Beschermde vogelsoorten illegaal bejaagd op Malta
Hoewel de voorjaarsjacht dit jaar alleen is toegestaan op kwartels, worden beschermde vogelsoorten, zoals de tortelduif – die vorig jaar op de Rode Lijst van met Uitsterven Bedreigde Diersoorten van de IUCN werd toegevoegd, toch illegaal bejaagd op Malta. Dit jaar werden tijdens het jachtseizoen maar liefst 15 dode beschermde vogels overgedragen aan BirdLife Malta, waaronder een bruine kiekendief en een hop. De natuurbeschermingsorganisatie heeft ook beelden gemaakt van een jager die illegaal een zeldzame griel doodschoot. Een andere organisatie, Committee Against Bird Slaughter (Cabs), betrapte tegen het einde van het jachtseizoen twee mensen die illegaal tortelduiven schoten. Packham verklaart dat hij goudplevieren in kleine kooistjes middenin de hete zon aantrol en dat deze overtredingen “duidelijk het topje van de ijsberg” zijn. Packham:

“Het is gewoon bizar wat er gebeurt. Wat we gisteren hebben meegemaakt maken BirdLife Malta en Cabs constant mee. Het maakt het zo moeilijk om de wet te handhaven wanneer de lokale politie niet meewerkt, omdat ze vrienden of familie zijn van of in dezelfde bar drinken als de mensen die we proberen te incrimineren.”

Ook Anja Hazekamp en daar team constateerden illegale activiteiten tijdens de eerste dag van de voorjaarsjacht op Malta. Samen met BirdLife Malta stuitte ze al in het eerste uur van het jachtseizoen op elektronische vogellokkers in het jachtveld. De inzet van elektronische lokroepen bij de vogeljacht is in Europa verboden. De dag erna werd een neergeschoten bruine kiekendief – een beschermde vogelsoort waarop de jacht niet is geopend – aangetroffen. Verder werd er ook na het middaguur gejaagd, terwijl het alleen toegestaan is vogels te bejagen van 2 uur voor zonsopgang tot 12:00 uur ‘s middags.

Verkiezingen
De Maltese politie en overheid doen volgens Packham niet genoeg om de illegale jacht op beschermde vogelsoorten te beëindigen:

“De hoeveelheid belangstelling en inzet die de overheid heeft gepositioneerd in het aanpakken van deze misdaden is afgenomen, omdat er verkiezingen aankomen [in Malta] en de overheid wil 10.000 jagers en hun families niet ontzetten.”

Packham roept de Europese Unie op om in te grijpen:

“Wat er gebeurt is in strijd met de Europese vogelrichtlijn. We willen dat Malta aan de vogelrichtlijn voldoet zoals elk ander land dat doet.”

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Bronnen: The Guardian, Facebook Chris Packham ©AnimalsToday.nl Monique van Dijk Armor