Uit een nieuwe studie blijkt dat het aantal dieren in tropische gebieden in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika sterk afneemt als gevolg van de jacht. De afname van dieren in tropische gebieden kent verschillende oorzaken, zoals de vernietiging van het leefgebied, maar tot nu toe ontbrak een systematische en grootschalige inschatting van de impact van jagen. Met deze studie laat een team van ecologen en milieudeskundigen zien dat vogel- en zoogdierpopulaties sterk afnemen rond dorpen en wegen waar jagers toegang hebben: gemiddeld blijven er in bejaagde gebieden 17 procent van de zoogdieren en 42 procent van de vogelpopulatie over.

jacht
Impact jacht op dierenpopulaties groter dan gedacht | Foto: Arno Meintjes Wildlife via Compfight cc

Onderzoekster Ana Benítez-López van de Radboud Universiteit legt uit dat het onderzoek is gebaseerd op het idee dat mensen in cirkels rond hun dorp of rond toegangswegen van een bos jagen. Op dit punt is de jachtdruk het hoogst en het aantal diersoorten het laagst. Hoe verder van dit punt, hoe meer de dierpopulatie toeneemt. Het onderzoek gebruikte 176 eerder uitgevoerde studies waarbij vogels en zoogdieren werden geteld en kijkt naar gebieden van 7 tot 40 kilometer rond de dorpen en toegangswegen van bossen waar jagers zijn toegestaan. De invloed van jagers bleek groter dan de onderzoekers aanvankelijk hadden verwacht. In deze bejaagde gebieden neemt het aantal zoogdieren gemiddeld met 83 procent af en het aantal vogels met 58 procent.

Handel vs. eigen gebruik
De jachtdruk blijkt hoger wanneer er wordt gejaagd voor de handel dan wanneer dit gebeurt voor eigen gebruik. Goede verbindingen met grotere steden waar wild verhandeld kan worden is daarom ook een factor die de jachtdruk van een gebied verhoogt. De toegenomen vraag naar wild heeft ervoor gezorgd dat de grotere zoogdieren rond dorpen zijn verdwenen. Voor deze grotere dieren met veel vlees zijn jagers echter bereid een langere tocht af te leggen. Jagers hebben de neiging om nog verder te trekken voor soorten die commercieel interessant zijn, zoals olifanten en gorilla’s, omdat de inkomsten hiervoor hoger zijn.

Beschermde gebieden
Hoewel commerciële jacht en de nabijheid van wegen en steden de meest schadelijke factoren bleken voor de impact van jacht, hebben alle jachtsoorten een zorgwekkende invloed op de dierpopulaties, zelfs in beschermde gebieden. De onderzoekers ontdekten dat ook in beschermde gebieden de vogel- en zoogdierpopulaties teruglopen door de jacht. Het onderzoek geeft aan dat er meer bescherming en nieuwe strategieën nodig zijn voor duurzaam management van het jagen op wild in tropische gebieden, bijvoorbeeld door het versterken van anti-stroopbrigades. Op deze manier moet verdere ‘defaunation’, het afnemen van dierpopulaties, worden voorkomen.

Bronnen: La Chispa, Ru.nl, Science © AnimalsToday.nl Lisa van Leeuwen