De Partij voor de Dieren heeft afgelopen weekend in Malta verschillende illegale activiteiten aangetroffen bij de omstreden voorjaarsjacht op trekvogels. Europarlementariër Anja Hazekamp observeerde de Maltese voorjaarsjacht samen met BirdLife Malta en stuitte zaterdag al in het eerste uur van het jachtseizoen op elektronische vogellokkers in het jachtveld. De inzet van elektronische lokroepen bij de vogeljacht is in Europa verboden. Op zondag werd een neergeschoten bruine kiekendief – een beschermde vogelsoort waarop de jacht niet is geopend – aangetroffen. De vogel is naar een dierenarts gebracht en maakt het goed.

Maltese voorjaarsjacht
Europarlementariër Anja Hazekamp observeert de Maltese voorjaarsjacht | Foto: Anja Hazekamp

De vastgestelde misstanden komen bovenop het feit dat de jacht op trekvogels, die onderweg zijn naar hun broedplaatsen, verboden is door de Europese Vogelrichtlijn. Officieel is de jacht in Malta afgelopen zaterdag geopend op één vogelsoort: de kwartel. Volgens media en natuurbeschermingsorganisaties worden in werkelijkheid echter meer vogelsoorten bejaagd. Ook zouden er regelmatig lokvogels en andere illegale vangmiddelen, zoals netten, worden ingezet. Hazekamp:

“Er is geen enkel geldig excuus voor de voorjaarsjacht op trekvogels. Als voorzitter van de Europese Unie zou Malta het goede voorbeeld moeten geven op het gebied van natuur- en dierenbescherming. Daar hoort bij dat het eiland trekvogels een veilige rustplaats biedt tijdens hun tocht naar het noorden.”

Neergeschoten bruine kiekendief
Deze illegaal neergeschoten bruine kiekendief werd zondag aangetroffen | Foto: Anja Hazekamp

Hazekamp heeft de Maltese regering maandag in een gesprek verzocht om de voorjaarsjacht op trekvogels te sluiten. Ook overhandigde ze een brief, ondertekend door Europarlementariërs uit dertien verschillende landen en afkomstig uit de zeven grootste EU-fracties in het Europees Parlement. In de brief doen de volksvertegenwoordigers een beroep op Malta om de voorjaarsjacht te sluiten en inspanningen tegen de illegale jacht te vergroten. Hazekamp:

“Deze oproep vertegenwoordigt een breed politiek spectrum. De jacht op trekvogels die terugkeren naar hun broedplaatsen is wreed en vormt daarnaast een gevaar voor vogelpopulaties als geheel. Volgens internationale natuurbeschermingsregels is de voorjaarsjacht op trekvogels daarom verboden. Toch schieten jagers op Malta elk voorjaar opnieuw grote hoeveelheden trekvogels uit de lucht. We roepen de Maltese autoriteiten op om internationale afspraken serieus te nemen en de voorjaarsjacht voor eens en altijd te sluiten.”

De Maltese staatssecretaris Roderick Galdes (Landbouw, Visserij & Dierenrechten) zal schriftelijk een officiële reactie geven op de brief. Vooralsnog weigert Galdes de voorjaarsjacht te sluiten. Wel heeft hij naar eigen zeggen zeventig handhavers ingezet om illegale jachtactiviteiten te voorkomen.
Hazekamp zal haar bevindingen terugkoppelen naar haar collega’s in het Europees Parlement. Daarnaast blijft ze in nauw contact met BirdLife Malta om op de hoogte te blijven van de situatie. De aangetroffen illegale jachtactiviteiten zal de Partij voor de Dieren aankaarten bij de Europese Commissie.

Bron: Partij voor de Dieren © Animals Today Monique van Dijk Armor


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.