Al sinds 2013 geldt er een tijdelijk verbod op bepaalde pesticiden, genaamd neonicotinoïden, die zeer ernstige schade toebrengen aan bijen. Momenteel is de kans reëel dat een meerderheid van de EU-lidstaten voor een permanent verbod zal stemmen.

neonicotinoïden bedreigen bijen
Bijen worden ernstig bedreigd door neonicotinoïden | Foto: Pixabay

In Europa bestaat inmiddels voldoende draagvlak voor een totaalverbod op deze meest gebruikte insecticiden. Dat zegt the Guardian, die inzage had in de ontwerp-verordeningen van de Europese commissie. De risico’s voor de toekomst van de bij zijn enorm, al zijn de meningen verdeeld. Er woedt een felle strijd tussen milieuactivisten aan de ene kant en de landbouw en pesticiden-groepen aan de andere kant. De laatste twee partijen beweren dat de pesticiden van vitaal belang zijn voor de bescherming van de gewassen. Maar bijen – en andere bestuivers – zijn cruciaal voor vele voedselgewassen en hun aantallen dalen al tientallen jaren dramatisch. Dit komt door de verspreiding van ziektes, het verlies van leefgebied én het gebruik van pesticiden.

Onacceptabel
De enige uitzondering waarbij het gebruik van neonicotinoïden wel toegestaan zal blijven, indien het permanente verbod wordt doorgevoerd, is op gewassen die uitsluitend in kassen worden gekweekt. Op alle open gebieden en weilanden zal gebruik van deze middelen in dat geval verboden worden. Zelfs de Britse regering, die zich eerder zeer sceptisch uitliet over een totaalverbod, geeft inmiddels toe dat de hoeveelheden gif in de pesticiden inderdaad onacceptabel hoog zijn en een volledig verbod op zijn plaats is. De eerste stemming over het voorstel zal mei aanstaande plaatsvinden. Mocht er voor het totaalverbod gestemd worden, dan zal het verbod enkele maanden daarna al in kunnen gaan.

Bron: The Guardian © Animals Today Lydia Zittema