Nieuwe cijfers over dieren die gewassen en planten bestuiven zijn schrikbarend: de situatie is dramatisch. Zowel gewervelde bestuivers, zoals vogels en vleermuizen, als ongewervelden zoals vlinders, hommels en kevers moeten vechten voor hun voortbestaan.

Kever - alarmerend rapport
Foto: Pixabay

Bijen, hommels, vlinders, maar ook kevers zijn in levensgevaar. Van twee op de vijf soorten ongewervelde bestuivers, zoals de hiervoor genoemde soorten, wordt gevreesd dat zij uit zullen sterven. Naar schatting 40% van de bijen wordt met uitsterven bedreigd. Behalve dat het vreselijk is dat deze diersoorten verloren gaan, komt hierdoor ook de voedselproductie in gevaar. 90% van de planten moet bestoven worden en 75% van de voedselgewassen. De meeste fruitbomen groeien niet als ze niet bestoven worden. Ruim driekwart van onze landbouwproducten moet door deze dieren bestoven worden. Het rapport werd uitgebracht door de Verenigde Naties en bij het opstellen ervan waren 124 landen betrokken. Het document is officieel bekrachtigd in Kuala Lumpur, op het congres van het IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten). Deze VN-organisatie, die bestaat sinds 2012, houdt de bestuiverscrisis in de gaten en informeert overheden over oorzaken en beschermende maatregelen.

Bloemen voor bestuivers

De situatie lijkt hopeloos, maar er valt wel degelijk iets te doen menen de wetenschappers. Maatregelen nemen kan vaak plaatselijk, want anders dan bij het klimaatprobleem is er niet per se wereldwijde afstemming nodig. Zo noemen de opstellers van het rapport de mogelijkheid om langs akkers wilde stroken te laten bloeien die bestuivers aantrekken, iets wat al veel gebeurt. Het gebruik van minder of geen bestrijdingsmiddelen is ook een optie, net als het terugdringen van de monoculturen. Monocultuur betekent dat op hetzelfde stuk grond altijd hetzelfde gewas (plantensoort) verbouwd wordt. Er vindt geen vruchtwisseling plaats. Door deze manier van landbouw zouden insecten wegtrekken en bijen niet voldoende voedsel vinden. Stadsbewoners kunnen volgens de onderzoekers een steentje bijdragen door op hun balkon of in een bak voor het raam geurige bloemen te planten waar bestuivers graag een ommetje voor maken. Ook een strook bloemen in de tuin zaaien helpt al. Je hoeft niet per se een imker te zijn, om iets te kunnen doen.

Bronnen: Trouw.nl en EenVandaag.nl ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema