Van de Europese wilde bijensoorten wordt 9,2 procent met uitsterven bedreigd, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de International Union for Conservation of Nature. Naar verwachting zal dit percentage in de nabije toekomst oplopen tot 14,4 procent. Bijen, die een belangrijke rol spelen bij de bestuiving van gewassen, lopen vooral gevaar door intensieve landbouw en de daarbij gebruikte pesticiden.

wilde bijensoorten
Foto: Pixabay

Het is de eerste keer dat wetenschappers de status van alle 1.965 wilde bijensoorten in Europa onder de loep nemen. Van 56,7 procent van de soorten is echter onvoldoende informatie om te kunnen bepalen hoeveel gevaar de populatie loopt. De studie is onderdeel van het STEP-project (Status and Trends of European Pollinators) en de Europese Rode Lijst van bestuivers, beiden gefinancierd door de Europese Commissie.

De cijfers laten zien dat 7,7 procent van de bijensoorten in Europa achteruit gaat. Bij 12,6 procent is de populatie stabiel en bij 0,7 procent groeien de aantallen. Voor de overige 79 procent hebben de wetenschappers de trend niet in kaart kunnen brengen.

Landbouw
Veranderingen in landbouwmethodes vormen de grootste bedreiging voor bijen. Het gebruik van onkruidverdelgers en meststoffen zorgt bijvoorbeeld voor minder aanwezigheid van bloemen, kruiden en planten, waar bijen van afhankelijk zijn. Andere bedreigingen zijn klimaatverandering en verstedelijking.

22 miljard euro
Bijen zijn essentieel voor de voedselproductie. 84 procent van de belangrijkste gewassoorten voor menselijke consumptie, zoals fruit, groenten en noten, is afhankelijk van bestuivende insectensoorten. De waarde van bestuivers van Europese gewassen wordt geschat op 22 miljard euro per jaar.

Persbericht IUCN NL


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.