Nerts Bont voor Dieren
Foto: Bont voor Dieren

Bont voor Dieren verzoekt de politieke partijen om werk te maken van het verbod op het houden en doden van dieren, enkel en alleen om hun vacht. Extra aanleiding is een brief waarin de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) aan CDA-minister Jan Kees de Jager (Financiën) zou hebben gemeld dat nertsenhouders met een claim van minstens 1 miljard euro komen als de politiek instemt met een verbod op het houden en doden van nertsen.

Het wetsvoorstel voor een verbod op de nertsenhouderij is reeds in 2009 aangenomen door de Tweede Kamer en het is tijd dat er zekerheid komt, zowel voor de nertsenhouders als voor de ruim 5 miljoen nertsen die jaarlijks worden vergast in Nederland. De nertsenhouders worden ruimschoots gecompenseerd en de enige schade die nog geleden kan worden is verdere onzekerheid over de toekomst. Opname van het verbod in de verkiezingsprogramma’s zal duidelijkheid geven. Bont voor Dieren zal daarom de komende tijd verschillende politieke partijen benaderen om het nertsenfokverbod in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen.

De claim van 1 miljard euro waarover door de NFE gesproken wordt, is echter buitensporig en onaanvaardbaar. Eerder al werd de afbouwperiode voor de nertsenfokkers door de indieners van het wetsvoorstel verlengd met 5 jaar. De fokkers krijgen hierbij dus nog eens 5 jaar extra de tijd om over te schakelen op een andere bron van inkomsten, namelijk tot 2024. Ook worden de sloopkosten vergoed. Door de Raad van State is hierbij duidelijk gemaakt dat er naast de ruime afbouwperiode en vergoeding van sloopkosten wettelijk geen verdere financiële compensatie mogelijk is. Bont voor Dieren verwacht dan ook dat de politiek zich niet laat afschrikken door de buitensporig hoge claim waarover wordt gesproken en hoopt dat politici zich voegen achter de meerderheid van de Nederlandse bevolking die vóór een nertsenfokverbod is.

Bron ©PiepVandaag.nl