Het Europees Parlement wil dat de aalscholver zijn beschermde status verliest. Er zijn rond de twee miljoen aalscholvers in Europa, die tonnen vis per dag eten. Dat zorgt volgens de visserijcommissie voor enorme druk op de sport- en beroepsvisserij.

Aalscholver dreigt beschermde status te verliezen
De karakteristieke aalscholver dreigt zijn beschermde status te verliezen | Foto: publiek domein

De aalscholver wordt door vissers van oudsher als grote concurrent gezien, daarom is deze van de 19de tot het midden van de 20ste eeuw intensief bestreden. Dat bereikte in het kernbroedgebied (Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Polen) in de jaren zestig een dieptepunt van zo’n 3.500 tot 4.300 resterende paren. Om die reden kreeg de watervogel in 1965 een beschermde status. Daardoor kon de aalscholver in Nederland uitbreiden met meerdere kolonies, waarvan de grootste nu in de Oostvaardersplassen broedt. Inmiddels zijn er meer dan 20.000 broedparen. In de rest van Europa is er een soortgelijke groei te zien.

Aalscholver dreigt beschermde status te verliezen
De aalscholver wordt door vissers van oudsher als grote concurrent gezien | Foto: publiek domein

Beschermde status bedreigd

Drie jaar geleden schreven wij dat aalscholvers in Drenthe gedood mogen worden omdat ze concurreren met hengelaars. Nu roept ook het Europese Parlement Brussel op de watervogel zijn beschermde status af te nemen. Annie Schreijer-Pierik (CDA):

“Ze zijn nu met zo veel dat sommige vissoorten worden bedreigd. Wij investeren miljoenen in het op peil houden van de visstand, en dan laten we dit gebeuren.”

Zij is niet de enige die deze wens uit. Collega’s uit andere EU landen laten vergelijkbare geluiden horen. Emma Wiesner (Centerpartiet) uit Zweden:

“Bij ons zijn hele eilanden wit uitgeslagen van de aalscholvers, daar leeft niks meer. Ze dragen niet bij aan de biodiversiteit, ze maken die juist kapot.”

Aalscholver dreigt beschermde status te verliezen
De aalscholver eet vooral vis die van weinig belang is voor de commerciële visserij | Foto: publiek domein

Geen noodsituatie

Directeur-generaal Milieu Humberto Delgado Rosa van de Europese Commissie weigert gehoor te geven aan de geluiden van Annie Schreijer-Pierik en Emma Wiesner. Hij is van mening dat de lidstaten gebruik kunnen maken van de uitzonderingsbepaling in de vogelbeschermingsrichtlijn om het probleem op te lossen. Op deze manier kunnen de populaties op een humane manier beheerst worden. Daarnaast is het zo dat de aalscholver vooral vissoorten eet die van weinig belang zijn voor de commerciële visserij. Mennobart van Eerden, die de aalscholver al 40 jaar onderzoekt voor Rijkswaterstaat, zegt hierover:

“Het is echt niet zo dat we tegen een noodsituatie aanzitten.”

Maar de visserijcommissie dreigt het er niet bij te laten zitten. Peter van Dalen (CU):

“Dit krijgt plenair een vervolg, desnoods dienen we een resolutie in.”

Hopelijk mislukt dit en kan de aalscholver verder met rust gelaten worden.

Bronnen:

Aalscholvers eten vis en worden daarom gedood

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap