Dierenwelzijn tijdens veetransporten binnen de EU wordt onvoldoende gecontroleerd en de regels slecht nageleefd. De Europese parlementaire enquêtecommissie naar veetransporten ANIT heeft na 18 maanden onderzoek een vernietigend oordeel geveld en er liggen diverse aanbevelingen hoe het anders moet.

Vernietigend rapport over veetransporten binnen EU
Vernietigend rapport over veetransporten binnen EU | Foto: House of Animals

Het heeft lang geduurd. Dierenorganisaties trokken al jaren aan de bel bij de politiek, maar nu is er eindelijk een glasheldere conclusie getrokken door ANIT, de Europese parlementaire enquêtecommissie naar veetransporten. De onderzoekscommissie voor de bescherming van dieren tijdens het vervoer is in juni 2020 opgericht.

Vernietigend rapport over veetransporten binnen EU
Internationaal veetransport | Foto: screenshot video Animals Today/YouTube

Vernietigend rapport en voorstellen

Na anderhalf jaar onderzoek komt de enquêtecommissie tot deze conclusies:

  •  De EU-regels voor het vervoer van dieren zijn verouderd, misleidend en worden slecht gehandhaafd;
  •  De EU moet meer inspanningen leveren om het dierenwelzijn tijdens het vervoer te respecteren;
  •  Voorkeur voor vervoer van vlees boven levende dieren, meer controle op de uitvoer en een verbod op het vervoer van zeer jonge dieren.

Met de conclusie dat er van alles aan de veetransporten schort komen leden van het Europees Parlement met diverse voorstellen.

Camera’s, hitteprotocol, meetapparatuur

Er moet meetapparatuur voor temperatuur, vochtigheid en ammoniak in de voertuigen komen. De Europarlementariërs willen CCTV-camera’s op transportvoertuigen en vragen de nationale autoriteiten ook om reisplannen voor dieren alleen goed te keuren als de voorspelde temperatuur tussen 5ºC en 30ºC ligt.

Beperking reisduur, minimumleeftijd

Parlementsleden dringen er bij de Commissie op aan om reistijdlimieten vast te stellen voor alle diersoorten en leeftijden. Er zou daarbij een verbod moeten komen op het vervoer van zeer jonge dieren onder de leeftijd van 35 dagen. Het vervoer van niet gespeende dieren ouder dan 35 dagen moet worden vermeden en alleen worden toegestaan ​​als de reis korter dan twee uur duurt.

Vlees in plaats van levende dieren

Er wordt gepleit voor een overgang naar een efficiënter en ethischer systeem, waarbij transport van sperma of embryo’s van fokdieren bevorderd wordt, evenals transport van karkassen en vlees, in plaats van dieren die worden vervoerd voor de slacht. Ze roepen de Commissie op om met spoed, uiterlijk in 2023, een actieplan in te dienen om deze transitie te ondersteunen, inclusief een voorstel voor een fonds om de sociaal-economische gevolgen van de veranderingen tot een minimum te beperken.

Stop transporten naar niet EU-landen

Er bestaat geen controlesysteem voor het vervoer van dieren naar niet EU-landen. De parlementsleden  eisen dat lidstaten alle zendingen naar niet EU-landen inspecteren, met speciale aandacht voor de beschikking over voer en water, het functioneren van drinktoestellen en de ruimte voor de dieren. Export van levende dieren mag alleen worden goedgekeurd als aan de Europese normen voor dierenwelzijn wordt voldaan. In Nederland gelden hiervoor al beperkingen, maar toezicht is er nauwelijks.

Vernietigend rapport over veetransporten binnen EU
Diertransport grens Bulgarije-Turkije | Foto: Schlijper.nl

Een deel van de aanbevelingen vloeit voort uit eigenbelang, omdat dierenwelzijn een ethische plicht is maar bij gebrek eraan ook een slechte naam kan opleveren, inclusief economische schade. Co-rapporteur Isabel Carvalhais (S&D, PT):

“We willen dat deze commissie een echt verschil maakt in de verdediging van het welzijn van dieren tijdens het transport van levend vee. Dit is een ambitie die gebaseerd is op respect voor de verschillende geografische realiteiten in de EU, voor onze plattelandsgemeenschappen en voor de aanhoudende verschillen in infrastructuurontwikkeling over het hele continent.”

Het voltallige EP zal in januari 2022 de conclusies en voorstellen bespreken en stemmen over de ontwerpaanbevelingen.

Bron:

  • Europees Parlement [1, 2]
  • Lees ook:
    .

Europese parlementaire enquête naar wanbeheer diertransporten 

©AnimalsToday.nl BVR