De nieuw opgerichte organisatie Stichting Dierbaar Flevoland is een petitie gestart om te voorkomen dat gezonde dieren in de Oostvaardersplassen worden afgeschoten. Ook willen ze hiermee voorkomen dat de natuur in dienst wordt gesteld voor recreatie, toerisme en economische ontwikkelingen.

petitie
Natuurgebied Oostvaardersplassen – konikpaarden | Foto: Wikimedia Commons

TEKEN HIER DE PETITIE!

In provincie Flevoland wordt woensdag 18 januari het initiatiefvoorstel van de VVD en de SGP behandeld. Het plan van de VVD en de SGP richt zich met name op het afschieten van de grote grazers, maar ook het uitbuiten van de natuur voor economisch gewin. Tijdens de persconferentie werden de edelherten, konikpaarden en heckrunderen respectloos ‘vee’ genoemd. De jagerspartijen doen een verwoede poging om de schijn te wekken dat ze om dierenwelzijn en biodiversiteit geven, maar de uitwerking van het plan zal ten koste gaan van de grote grazers, vele zeldzame vogels en de bescherming van natuur en zal een verdere terugloop van de biodiversiteit in de hand werken. Leonie Vestering, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Flevoland:

 “Tijdens de persconferentie op 6 januari jl. gaven de partijen nog ruiterlijk toe dat ze er eigenlijk geen verstand van hebben. Daarbij is het ze ook niet duidelijk hoe hun plannen uitgevoerd zouden moeten worden. Ze weten wel wat ze willen, maar niet waarom.”

Openbare hoorzitting
De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA gaan een openbare hoorzitting organiseren waarbij experts en wetenschappers de mogelijkheid krijgen om te reageren op het initiatiefvoorstel. Zij vermoeden dat zowel het proactief afschieten van gezonde dieren en het ondergeschikt maken van het beschermde Natura2000-gebied aan de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport evenals het economisch uitbuiten van het gebied wettelijk gezien niet mogelijk is, omdat het in strijd is met geldende wet- en regelgeving. Leonie Vestering:

“De SGP en de VVD wil met dit plan de belangen van beschermde dieren inruilen voor het plezier van de toerist en economische ontwikkelingen. Maar als het om kwetsbare dieren en natuur gaat, valt er niet te onderhandelen.”

Toch heeft een meerderheid al kenbaar gemaakt dat ze het plan medeondertekenen. De nieuw opgerichte organisatie Stichting Dierbaar Flevoland start daarom een petitie. Teken hier de petitie om het massaal afschieten van gezonde dieren te voorkomen!

©PiepVandaag.nl