Stichting Rugvin en de veterinaire vakgroep diergeneeskunde in Utrecht hebben het onderzoek naar de doodsoorzaak van 60 bruinvissen in de Oosterschelde afgerond. Acht dieren blijken door verhongering om het leven te zijn gekomen, negen stierven door vermagering en tien dieren vonden de dood door diverse infecties. Van 26 dieren is niet vast komen te staan wat de doodsoorzaak is.

Bruinvis - noordzeepopulatie
Bruinvis | Foto: Wikimedia Commons

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode 2008 tot 2012. In de afgelopen maanden werden voor de Nederlandse kust twee keer zoveel bruinvissen gezien. Ook spoelden er meer dode bruinvissen aan.

Recent zijn meerdere onderzoeken gestart naar de bruinvis. Wetenschappers noemen bijvangst door staandwantvisserij (vismethode waarbij het vistuig stil staat in het water) de belangrijkste bedreiging voor het dier.

Ook zal verder onderzoek inzicht geven in de ontwikkeling van de populatie en de verspreiding in de Noordzee. Omdat het gaat om de Noordzeepopulatie wordt er samengewerkt met buurlanden. Onderzocht wordt wat de invloed is van heien, constructies voor windparken, sonargebruik, seismologisch onderzoek en onderwater explosies. De onderzoeken worden gecoördineerd door een wetenschappelijke onderzoekscommissie.

Bron: Volkskrant.nl en PZC.nl ©PiepVandaag.nl