Jonge eendjes hebben vele natuurlijke vijanden, maar soms komt het gevaar van hun eigen moeder. Zo begeleide een moedereend recent haar kroost, via een drukke rotonde, naar een sloot waar de jonge eendjes niet zelfstandig uit kunnen komen. Zowel het verkeer als het water zijn erg gevaarlijk voor de pulletjes, maar gelukkig besloot een oplettende fietser in te grijpen. Onze redacteur Aurora van de Loo doet verslag.

Eendjes
Eendjes gered door fietser en Dierenambulance. Links Bo Maeijer, rechts Hettie van Oostenbrugge bij de bus van de Dierenambulance| Foto: Aurora van de Loo

Het is de avond voor Koningsdag en Bo Maeijer, student Duurzame ontwikkeling, heeft net gewinkeld in Utrecht. Al fietsend ziet ze hoe een familie eenden ’t Goyplein, een grote rotonde, probeert over te steken. Maeijer gaat meteen op de weg staan om auto’s tegen te houden en zorgt ervoor dat de moeder met de elf jonge eendjes veilig naar de overkant komen. Het lijkt goed af te lopen, maar dan maakt moeder een keuze wat de jonge eendjes in nog groter gevaar brengt.

Eendjes
Stadseenden (ter illustratie) | Foto: Pixabay

Moedereend kiest verkeerde sloot

Maeijer volgt de eendenfamilie richting Utrecht Lunetten en ziet hoe moedereend in een slootje springt. Haar kroost volgt, niet wetende dat ze hierdoor in een levensbedreigend stuk sloot belanden. Het stuk sloot waar ze zich nu in bevinden is omsloten door een hoge oeverrand en afgescheiden van de rest van de sloot door een stuw. Moedereend is prima in staat om de stuwrand op te springen, maar de babyeendjes zijn hier nog te klein voor. Hoewel er ook een boomstam op de rand ligt is het duidelijk dat de babyeendjes daar ook niet op kunnen geraken. De pulletjes zitten opgesloten.

eendjes
Sloot met stuw en eenden voordat de ambulance er was | Foto: Bo Maeijer

Jonge eendjes mogen niet te lang zwemmen

Jonge eendjes kunnen nog geen hoge wand opklimmen, vliegen of hun eigen temperatuur reguleren. Pulletjes zijn na de geboorte ook nog niet ‘waterdicht’ en zijn daarvoor geheel afhankelijk van hun moeder. Normaal maakt een eend zijn veren namelijk waterdicht door er met de snavel een soort vet, afkomstig van de stuitklier, overheen te smeren. De stuitklier werkt alleen nog niet voldoende bij jonge eendjes en ze worden dus sneller nat. Om op te warmen gaan ze daarom regelmatig, op de kant, onder moeders vleugel zitten. Als babyeendjes voor langere tijd in het water moeten blijven dan kan dit leiden tot onderkoeling en verdrinking.

Dierenambulance komt helpen

Maeijer besluit de Dierenambulance te bellen nadat ze doorheeft dat de eendjes zich op een gevaarlijke locatie bevinden. Hettie van Oostenbrugge, een van de twee vaste medewerkers van de Dierenambulance Utrecht, komt snel naar de betreffende sloot. Terwijl er steeds meer mensen komen kijken begint voor van Oostenbrugge het moeilijke werk; de pulletjes vangen. Van Oostenbrugge gebruikt een schepnet om de jonge eendjes uit het water op te scheppen.

Eendjes
Hettie van Oostenbrugge op de stuw, moedereend met babyeendjes links onder | Foto: Aurora van de Loo

Ze moet hiervoor meerdere keren rond het watertje lopen en de snaterende moedereend aan de kant jagen. Moedereend probeert namelijk voortdurend om haar kroost uit de buurt van het schepnet te houden. De eend springt daarbij een paar keer op de stuwrand, maar komt meteen weer terug als ze ziet dat haar kroost haar niet volgt. Het lukt van Oostenbrugge om de pulletjes, in meerdere sessies, op te scheppen.

eendjes
Nog enkele pulletjes te gaan | Foto: Aurora van de Loo

Elke keer plaatst Maeijer de piepende, beweeglijke eendjes voorzichtig vanuit het schepnet in een vervoersbox.

Eendjes
Eendjes vangen | Foto: Aurora van de Loo

Uiteindelijke zitten alle pulletjes in de box en kunnen ze naar een nabijgelegen stuk water worden gebracht. Terwijl van Oostenbrugge de box met pulletjes draagt loopt moedereend kwakend mee. Van Oostenbrugge laat het elftal jonge eendjes vrij die meteen naar de moeder in het water toe zwemmen. Dankzij de inzet van Maeijer en van Oostenbrugge loopt dit gelukkig goed af. Bekijk hier een filmpje waarin te zien is hoe de eendjes in de box naar het andere watertje verplaatst worden (video is gemaakt door Hettie van Oostenbrugge).

Dierenambulance moet vaker helpen

In deze tijd van het jaar komt het vaker voor dat een eendenfamilie een handje moet worden geholpen. Zo ook bij de pulletjes van de eend die haar nest nu al meerdere malen achter elkaar op het dakterras van het St. Antoniusziekenhuis (Utrecht) heeft gemaakt. Ze kunnen vanaf het dak niet zelfstandig naar de sloot komen dus worden de jonge eendjes gevangen en, terwijl de moeder meeloopt, naar de sloot gebracht.

https://twitter.com/ursulavanduin/status/1386307547401969667

 

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Aurora van de Loo