Ondanks de noodzaak om de vee-industrie in te krimpen is de import van vleeskalveren tussen 2016 en 2018 gestegen van 735.000 naar 800.000 dieren. Terwijl boeren koeien moesten slachten door overproductie van melk, blijft de kalverhouderij geheel buiten schot. Stichting Dier&Recht roept minister Schouten op om de sector aan banden te leggen en een einde te maken aan het dieronvriendelijke en milieuvervuilende gesleep met jonge kalveren.

vleeskalveren
Reductie van import vleeskalveren noodzakelijk – teken de brandbrief | Foto: publiek domein

In 2017 moesten 160 duizend melkkoeien hals over kop naar de slacht omdat de Nederlandse melkveestapel meer mest produceerde dan Europese normen toestonden. Ondertussen bleef de import van vleeskalveren ongestoord toenemen en daarmee ook de hoeveelheid mest.

Vleeskalveren passen niet in kringlooplandbouw

De kalversector presenteert zichzelf als een kringloopsector vanwege het ’tot waarde maken van restproducten’ – waarmee de kalfjes bedoeld worden. Maar meer dan de helft van de 1,5 miljoen Nederlandse vleeskalveren komt uit het buitenland, terwijl 90 procent van het Nederlandse kalfsvlees wordt geëxporteerd. De mestvervuiling blijft in Nederland. Dat is het tegenovergestelde van kringlooplandbouw.

vleeskalveren
Kalfjes worden beschouwd als ‘restproduct’ | Foto: publiek domein

Minister moet ingrijpen

De voorrangspositie van de zeer dieronvriendelijke kalverhouderij is onbegrijpelijk. Andere sectoren, zoals de varkens- en de pluimveehouderij zijn gebonden aan een maximum aantal dieren; de melkveehouderij wordt begrensd door fosfaatrechten. Het is dan ook volstrekt rechtvaardig om ook de kalversector te begrenzen, om te voorkomen dat juist deze sector explosief blijft groeien terwijl de rest van de veehouderij wordt ingeperkt. Frederieke Schouten, dierenarts bij Dier&Recht:

“Het gesleep met piepjonge, kwetsbare kalveren voor de export van kalfsvlees is het eerste dat in het kader van de sanering van de veehouderij in Nederland gestopt moet worden.”

Brandbrief

Dier&Recht roept minister Schouten in een brandbrief op om per 2020 kalverrechten in te voeren, en het maximum aantal vleeskalveren grotendeels te beperken tot kalveren van Nederlandse bodem. Zo worden belangrijke stappen gezet in de omslag naar kringlooplandbouw en de vermindering van dierenleed tijdens de vaak lange transporten.

Bron:


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.