Om de import, inkoop, verkoop, doorvoer van bont en producten waarin bont is verwerkt bij wet te verbieden zijn Bont voor Dieren en Animal Rights een burgerinitiatief voor verbod op bont begonnen. Hiermee willen de organisaties zorgen dat het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer komt, om een omslag naar een volledig bontvrij Nederland te realiseren.

Burgerinitiatief voor verbod op bont
Poolvos | Foto: Marcel Burkhard/Wikipedia CC BY-SA 2.0 de

Op 1 januari 2024 zouden alle bontfokkerijen hun deuren sluiten, vastgelegd in de Wet verbod pelsdierhouderij die sinds 2013 in werking is. Maar door de coronacrisis is de nertsenfokkerij waarschijnlijk al in de winter van 2020/2021 voorgoed verleden tijd in Nederland. Dan zal het verboden zijn nog nertsen of andere ‘pelsdieren’ te houden voor hun vacht. Alleen: Nederland importeert ook jaarlijks nog vele dierenhuiden en afgewerkte bontproducten, hetgeen botst met de morele, ethische en gezondheidsredenen om in eigen land met de bontfokkerij te stoppen, aldus de organisaties.

burgerinitiatief voor verbod op bont
Teken het burgerinitiatief voor verbod op bont | Foto: Bont voor Dieren

De Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie verbieden vaak handelsmaatregelen, maar een maatregel die handelsbelemmerend is kan soms gerechtvaardigd worden op basis van bijvoorbeeld volksgezondheid en ‘openbare zedelijkheid’, onze eigen waarden en normen dus. Die waarden en normen gelden al voor een aantal ‘aaibare’ soorten, maar dierenleed maakt dat onderscheid niet.

Burgerinitiatief voor verbod op bont maakt kans

De verboden op zeehonden-, honden- en kattenbont begonnen ook als nationale initiatieven, net als het huidige burgerinitiatief voor verbod op bont. Bont voor Dieren directeur Sandra Schoenmakers:

“Er is geen reden in eigen land niet uit te gaan van de eigen morele normen en waarden. Kijkend naar EU- en WTO-regelgeving en jurisprudentie is een verbod op import van bont ook haalbaar.”

Om het burgerinitiatief aan te kunnen bieden, hebben de dierenrechtenorganisaties 40.000 handtekeningen nodig.

Bron: