Het Europees Parlement heeft afgelopen week voor verbetering van de aanpak van de wereldwijde bescherming van bedreigde diersoorten gestemd. Dit werd gedaan om alvast vooruit te lopen op de wereldwijde VN-bijeenkomst over het verdrag in de internationale handel in bedreigde soorten (CITES), die gepland staat in Panama op 14 november.

Europees Parlement
Europees Parlement stemt voor betere bescherming van bedreigde diersoorten (dier op foto: Hyacint ara) | Foto: Pixabay

Volgens een verklaring van de zitting willen de leden van het Europees Parlement verder gaan om de illegale handel van wilde diersoorten die op de CITES-lijst staan terug te dringen, en dit tegen 2025 volledig uitbannen. Deze stap is volgens de Europarlementariërs noodzakelijk vanwege de bedreiging die de handel in wilde dieren vormt voor diersoorten, mens en milieu.

Exotische huisdieren

Het Parlement uitte eveneens de bezorgdheid dat de markt voor exotische huisdieren en het scala aan andere betrokken soorten zowel in de Europese Unie als erbuiten toeneemt. De voorgestelde resolutie roept alle landen op om hun handhaving van het VN-verdrag aanzienlijk te verbeteren. Dit komt omdat de huidige maatregelen van verboden en beperkingen die gelden tegen de handel in beschermde diersoorten tekortschieten door een gebrek aan middelen. De leden van het Europees Parlement zijn namelijk van mening dat de transnationale handel in wilde dieren moet worden erkend als ernstige georganiseerde misdaad onder het VN-verdrag. Volgens het Europees Parlement is dit de beste manier om met succes de transnationale georganiseerde misdaad te bestrijden. En zo de handel in wilde dieren in te perken.

Het Parlement verzoekt de EU om de bestaande wetgeving omtrent de handel in wilde dieren te herzien en uit te voeren. Zo wordt het illegaal om wilde dieren te importeren, exporteren, verkopen of te verwerven vanuit het land van herkomst of in doorvoer. Het Europees Parlement wil ook afschrikkende sancties opleggen in het geval van niet-naleving. Daarnaast proberen ze dringend actie te ondernemen om de invoer van jachttrofeeën van in de CITES-lijst opgenomen soorten te verbieden. Ook willen ze dat er snel een wetenschappelijk onderbouwde Europese lijst wordt opgesteld van dieren die als huisdier zijn toegestaan. Alleen dieren waarvan de handel niet schadelijk is voor de wilde populaties en de Europese biodiversiteit zouden op de lijst mogen staan.

EU-actieplan

De leden van het Europees Parlement juichen de hernieuwde toezegging voor het EU-actieplan tegen de handel in wilde dieren toe, maar benadrukken ook de noodzaak van adequate financiering, uitvoerbare doelstellingen en een monitoring-mechanisme. Tevens benadrukken zij de noodzaak om in het herziene actieplan aandacht te besteden aan zowel online als offline dierenhandel.

Bron:

©AnimalsToday.nl Daan de Boer