De rechtbank in Arnhem besliste vorig jaar dat fruittelers vangkooien mogen gebruiken in hun strijd tegen kraaien en kauwen. Echter, in het hoger beroep vorige week van Animal Rights en Fauna4Life bij de Raad van State in Den Haag, rees bij de Raad de vraag of de provincie de noodzaak van het gebruik van deze barbaarse kooien wel voldoende heeft onderbouwd. De Raad van State doet over zes weken uitspraak. 

Vangkooien in kraaienbestrijding Gelderland ter discussie
Kraaiachtigen zijn beschermde vogelsoorten | Foto: publiek domein

Kraaiachtigen als zwarte kraaien, bonte kraaien, kauwen, eksters, raven en roeken zijn in Nederland beschermd. Op papier dan. Als ze zich op ‘verkeerd’ terrein begeven, zoals een boomgaard, dan blijft er niets over van die bescherming en wacht ze een kogel of een nog gruwelijker dood. Het regent in Nederland ontheffingen als het gaat om het doden van kraaien en kauwen ‘ter bescherming’ van de fruitteelt. Kraaien bestrijden mag met diverse middelen. Voor de middeleeuwse methode met een vangkooi is een extra ontheffing nodig van de Wet natuurbescherming.

Onderstaande vangkooi werd gefilmd in het Verenigd Koninkrijk. De modellen en vangwijze kunnen variëren.
.

Kraai aan een touwtje

Via een trechterkooi worden de vogels in de kooi gelokt, waarna ze er door de trechtervorm niet meer uit kunnen vliegen. Vaak worden levende lokvogels gebruikt om soortgenoten te lokken. Ook is een gebruik bij fruittelers om een gedode kraai aan een touwtje in de boomgaard te hangen, om zo soortgenoten af te schrikken. Deze barbaarse taferelen hebben overigens weinig nut. Het bewijs dat vangkooien ook daadwerkelijk helpen de schade te beperken blijft uit. Zo blijkt ook uit de conclusie van een studie uit 2007 in opdracht van het Faunafonds.

“Met behulp van vangkooien kunnen veel kraaiachtigen gevangen worden. Op een plek vangen heeft echter weinig effect op het aantal kraaien, omdat vogels uit de omgeving de lege plekken opvullen. Het is daarom geen goede methode om op perceelniveau schade te beperken.”

Volgens Jessica Smit, campagneleider van Animal Rights, hebben kraaiachtigen ten onrechte al eeuwenlang een slechte reputatie. Ze worden gezien als ‘plaagdier’ en daarom is het algemeen aanvaard deze dieren in groten getale te doden.

“Bij conflicten tussen mensen en dieren, wordt veel te makkelijk naar dodelijke middelen gegrepen. Onschuldige dieren zijn hiervan de dupe. Wij willen dat er een verbod komt op deze gruwelijke vallen en het gebruik van levende lokvogels.”

Kraaien zeer intelligent

Kraaien behoren tot de slimste dieren op aarde. En wist je dat je een echte vriendschapsband met ze kunt sluiten? Hun intelligentie en sociale karakter blijkt uit diverse filmpjes:
.

Harde bewijzen blijven achter

Volgens de stichtingen Animal Rights en Fauna4Life is het harde bewijs dat inzet van vangkooien noodzakelijk is bij lange na niet geleverd. De schade aan de gewassen door kraaien en kauwen is moeilijk aantoonbaar, dat gaf zelfs de woordvoerder van de provincie toe. De Raad vroeg om concrete gevallen, waarin schade door kraaien is vastgesteld en deze konden de provincie en de beheereenheid niet geven. Ook harde cijfers bleven uit. Een van de staatsraden sprak hardop haar twijfels uit:

“Bij een ontheffing moet je nader motiveren. Maar kan de provincie wel motiveren dat er belangrijke schade is?”

Ook wees ze op de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.

“Het moet nauwkeurig en concreet zijn.”

.

kauw
Kauwtje | Foto: publiek domein

Geen oog voor alternatieven

Tevens had de provincie volgens de stichtingen moeten kijken naar alternatieve bestrijdingsmiddelen, die kraaien en kauwen weghouden bij appels en peren, maar die niet de dood van de dieren betekenen. Zo zijn er bij proeven in Overijssel goede resultaten behaald met de zogenaamde ‘agrilaser’, een vogelverjaagrobot. Een andere mogelijkheid is het koesteren van territoriale kraaien, die ‘hun’ boomgaard verdedigen tegen andere kraaien en kauwen.

Over zes weken doet de Raad van State uitspraak.
.

.
Bronnen:

Europese landen doden 14 miljoen vogels

©AnimalsToday.nl