Een motie die het kabinet aanzet om te werken aan een (Europees) importverbod van bont en bontproducten heeft op gronden van de coronadreiging een meerderheid gekregen in de Tweede Kamer. Er zijn aanwijzingen dat bontfok van met name wasbeerhonden in China de plek zou kunnen zijn waar het virus voor het eerst op mensen oversprong.

importverbod bont meerderheid Tweede Kamer
Wasbeerhond | Foto: publiek domein

De motie was ingediend door Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en ondertekend door Jesse Klaver van GroenLinks en Tjeerd de Groot van D66. Volgens virologen zou de bontindustrie wel eens de “ontbrekende schakel” kunnen zijn in het onderzoek naar de oorsprong van het COVID-19 virus, zo staat in de motie te lezen:

“…met een nadrukkelijke rol voor de fok van wasbeerhonden, en dat de bontfokkerij zorgt voor mutaties die ongevoelig kunnen zijn voor de vaccins die nu worden ontwikkeld.”

In Nederland zijn op ruim de helft van alle nertsenfokkerijen (128) de dieren afgemaakt vanwege besmetting met het coronavirus. Gevreesd wordt dat de fokkerijen lang als ‘reservoir’ kunnen dienen voor het virus om ‘rond te waren’ en te muteren.
.

Quarantaine personeel slachthuis Groenlo: corona op de speklapjes?

Nieuwe inzichten

Nieuwe inzichten wijzen vaker naar wasbeerhonden in China, terwijl vleermuizen op de levende dierenmarkt  in Wuhan aanvankelijk de bron zouden zijn van het coronavirus. Maar inmiddels is ook gebleken dat het virus gedurende lange tijd kan overleven, zonder ‘levende gastheer’ en op diverse oppervlakken, zoals smartphones en papiergeld en mogelijk tot twee jaar in de diepvries. Behalve bontfokkerijen en onze omgang met dieren zijn er dus meer zaken denkbaar die wellicht nog lang voor nieuwe besmettingen kunnen zorgen, zoals ingevroren vlees afkomstig uit slachthuizen waar het personeel met corona besmet was. Tot nu toe wordt deze mogelijkheid door NVWA en RIVM weggewimpeld met de mededeling dat het vlees goed verhit moet worden, maar daarvoor heeft wel contact plaatsgevonden tussen het rauwe vlees en de consument.
.

#GNvdD: Kamer stemt voor versneld einde nertsenfokkerij!

Importverbod ‘coronabont’

De bontindustrie is dus een grote verdachte inzake de oorsprong van de coronapandemie, maar ondanks het voortijdig beëindigen van de nertsenfokkerij in Nederland (21 maart 2021 i.p.v. 1 januari 2024) omwille van de volksgezondheid gaat de import van bont door als vanouds. De motie zegt hierover:

“…constaterende dat dit coronabont nog altijd wordt geïmporteerd, met name als bontkraag, en dat we daarmee meewerken aan het in stand houden van een industrie die een groot gevaar vormt voor de volksgezondheid verzoekt de regering zich sterk te maken voor een importverbod op bont en bontproducten afkomstig van pelsdieren.”

De aangenomen motie geeft aan dat de Kamer in meerderheid een voor Nederland geldend verbod wil, maar dit zal wel via Europese wetgeving moeten lopen, want ook de doorvoer en handel in bont moet dan stoppen. Om deze reden had het kabinet vooraf aangegeven dat de motie feitelijk geen zin zou hebben, omdat men niet verwacht dat een importverbod op Europees niveau te regelen is. Wel is het tekenend dat een verbod op basis van onze volksgezondheid (infectieziektenbestrijding) zonder problemen een meerderheid krijgt in de Tweede Kamer, in tegenstelling tot hetzelfde dringende verzoek op basis van het vreselijke, onmenselijke leed wat de dieren in deze gruwelindustrie moeten doormaken.
.

Burgerinitiatief voor verbod op bont

.
Om het importverbod van bont en bontproducten extra te steunen kun je het burgerinitiatief van Bont voor Dieren en Animal Rights hier ondertekenen. De strijd om een Europees bontverbod is nog lang niet gestreden, maar er lijkt een ontwikkeling gaande waardoor een bontvrij Europa zeker geen utopie meer is.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl BVR