Marianne Thieme en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren hebben vandaag Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Europese subsidies die het stierenvechten in stand houden.

Tweede Kamer - Vragen stierenvechten
Foto: Wikimedia Commons

De vragen zijn als volgt:

1. Kunt u bevestigen dat er Europese landbouwsubsidies en subsidies voor cultuur worden verstrekt aan respectievelijk het fokken van stieren bestemd voor stierenvechten en aan het onderhoud van arena’s waar stierengevechten plaatsvinden?[1] Zo ja, hoe beoordeelt u dit? Zo nee, waarom niet?

2. Kunt u aangeven hoeveel landbouwsubsidies er in Spanje jaarlijks naar het fokken van stieren voor stierenvechten gaan? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw antwoord en ook aangeven hoe dit voor andere landen met stierenvechten is? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u aangeven hoeveel subsidies voor het behoud van cultuur er in Spanje jaarlijks gaan naar het onderhoud en de renovatie van arena’s waarin stierengevechten plaatsvinden? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw antwoord en ook aangeven hoe dit voor andere landen met stierenvechten is? Zo nee, waarom niet?

4. Hoe beoordeelt u het dat het Spaanse Congres stierenvechten wil uitroepen tot Cultureel Erfgoed van Spanje en kunt u aangeven in hoeverre het stierenvechten meer subsidies zal gaan ontvangen door deze benoeming?[2] Zo nee, waarom niet?

5. Hoe kijkt u er tegenaan dat Spanje, ondanks de hevige crisis waarin het land zich bevindt, nog steeds investeert in stierenvechten mede door middel van Europese subsidies terwijl een meerderheid van de Spanjaarden[3] en andere Europeanen[4] niet achter deze traditie staat?

6. Bent u van mening dat Europa als nettobetaler aan Spanje beter in de gaten moet gaan houden hoe Spanje haar geld besteedt? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid er in Europa voor te pleiten dat Europese subsidies niet verstrekt dienen te worden aan het stimuleren van ernstige vormen van dierenleed, zoals stierenvechten? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?

8. Hoe beoordeelt u het dat Spanje zogenaamde ‘vleesproductie’ aanvoert als verantwoording voor het ontvangen van subsidies, omdat het vlees van de gebruikte stieren wordt gegeten?

9. Deelt u de mening dat er in Spanje mogelijk sprake is van belangenverstrengeling en dubbele petten bij het verdelen van landbouwsubsidies doordat de Spaanse minister van landbouw getrouwd is met een grote fokker van vechtstieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kijkt u hier tegenaan en bent u bereid dit in Europa aan te kaarten?

10. Kunt u aangeven of er nog andere subsidies worden verstrekt ten behoeve van stierenvechten, het onderhoud van arena’s of het houden van festiviteiten waarbij dieren op vergelijkbare wijze worden gebruikt? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw antwoord? Zo nee, waarom niet?

11. Hoe kijkt u er in het algemeen tegenaan dat er in Europa nog steeds dieren worden mishandeld voor vermaak en hoe ziet u dit in het licht van het Europees Actieplan Dierenwelzijn?

12. Bent u bereid er in het kader van het Europees Actieplan Dierenwelzijn voor de pleiten dat het mishandelen van dieren voor vermaak of traditie, zoals stierenvechten, niet meer zal worden toegestaan? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?

[1]
[2] http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/11/bullfighting-spanish-heritage-petition
[3] http://www.independent.co.uk/news/world/europe/is-this-the-beginning-of-the-end-for-bullfighting-2360921.html
[4]

Op deze Kamervragen zijn nog geen antwoord.

Bron: Partij voor de Dieren ©PiepVandaag.nl