De Europese Vogelrichtlijn bestaat sinds 1979. Volgens deze richtlijn is het verboden vogels te doden en hun nesten en eieren te verstoren of te vernietigen. Bij wijze van uitzondering kunnen Europese lidstaten afwijken van de richtlijn.

vogels
Europese landen doden 14 miljoen vogels | Foto: Pixabay

Dit kan alleen in specifieke situaties: bijvoorbeeld in het belang van de volksgezondheid of om (ernstige) landbouwschade te voorkomen. Tussen 2009 en 2017 zijn er in de lidstaten meer dan 84.000 uitzonderingen verleend en meer dan 14 miljoen vogels gedood, blijkt uit nieuw rapport van BirdLife International. Waarschijnlijk is er sprake van een onderschatting, want in sommige landen is er zelfs jarenlang niets geregistreerd.

Jessica Smit, campagneleider Animal Rights:

“Dit gaat om beschermde vogelsoorten, maar het aantal toegestane uitzonderingen is dramatisch hoog. Het heeft er alle schijn van dat de jacht op beschermde soorten in sommige landen gewoonweg doorgaat.”

Waarom een vogelrichtlijn?

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw stond een groot aantal vogelsoorten op het punt van uitsterven. De belangrijkste redenen hiervoor waren het verdwijnen van leefgebieden en de grootschalige jachtpartijen onder vogels in Zuid-Europa. In reactie hierop werd in 1979 door de Europese Unie de Vogelrichtlijn opgesteld. Deze richtlijn wil het uitsterven van vogelsoorten voorkomen door, kort gezegd, vogels en hun leefgebieden te beschermen.

In Europa leven meer dan 500 wilde vogelsoorten, maar minstens 32% van deze vogels bevinden zich in een “ongunstige staat van instandhouding”. Ze worden dus met uitsterven bedreigd. Volgens het rapport van BirdLife International werden ten minste 14 miljoen vogels feitelijk gedood of meegenomen. 18 afwijkingen van de richtlijn leidden elk tot de dood van meer dan 100.000 vogels.

Nederland en België

Het aantal uitzonderingen in Nederland en België is toegenomen. Zo werden er in België in 2009 nog 87 uitzonderingen voor het doden van vogels afgegeven, in 2017 waren dat er 264. In Nederland ging het in 2009 om 227 uitzonderingen en in 2017 om 832. Gemiddeld gezien worden er in België per jaar 185 afwijkingen van de verboden uit de Vogelrichtlijn toegestaan en in Nederland gemiddeld 497 per jaar.

kraaien
Vangkooien | Foto: Animal Rights

Soortenbescherming niet goed genoeg

Volgens BirdLife International maken lidstaten misbruik van hun bevoegdheid om vergunningen te verlenen om vogels te doden. Ze schenden Europese wetgeving, doen een aanval op de biodiversiteit en keren dierenwelzijn en de wetenschap te rug toe. De Europese Commissie zou streng moeten optreden.

De bescherming van natuur, soorten en biodiversiteit zijn vanzelfsprekend uitermate belangrijk en internationale regelgeving is noodzakelijk, want de meeste vogels in Europa zijn trekvogels die niets geven om landsgrenzen. Animal Rights wil echter dat er nog een belang wordt meegenomen: het belang van individuele dieren. Smit:

“Alleen de bescherming van soorten is niet goed genoeg om individuen te beschermen. Er zijn immers nog steeds miljoenen vogels die de kogel krijgen.”

Bron: