De Europese Vogelrichtlijn bestaat sinds 1979. Volgens deze richtlijn is het verboden vogels te doden en hun nesten en eieren te verstoren of te vernietigen. Bij wijze van uitzondering kunnen Europese lidstaten afwijken van de richtlijn. Dit kan alleen in specifieke situaties: bijvoorbeeld in het…