Het kan snel gaan. Zoals vorige maand in Tanzania, waar de regering aankondigde het verbod op wildlife export op te heffen, en daar een dag later alweer op terug kwam. De reden? Online protest!

Wildlife export (voorlopig) nog verboden in Tanzania
Wildlife export (voorlopig) nog verboden in Tanzania | Foto: publiek domein

Tanzania kent sinds 2016 een verbod op de export van wilde zoogdieren en vogels met als doel de welig tierende (illegale) handel beter tegen te gaan. De toenmalige Tanzaniaanse President John Magafuli, vanwege zijn strenge optreden ook wel de Bulldozer genoemd, besloot daartoe om de welig tierende (illegale) handel beter te kunnen bestrijden.
.

Illegale handel in wilde dieren via transportroutes cocaïne

Grote uitverkoop van wilde dieren

Nu, zes jaar later, besloot de huidige regering het verbod te laten evalueren door het departement voor Natuurlijke Rijkdommen en Toerisme. De conclusie? Veel handelaren zaten met onverkoopbare voorraden. En daarom besloot Minister Pindi Chana tot een tijdelijke opheffing van het handelsverbod. Van 6 juni tot 5 december 2022 werd de export van wilde zoogdieren en vogels toegestaan. Om een grote uitverkoop van levende dieren mogelijk te maken. Maar zover kwam het niet, want in reactie op de beslissing barstte er een hevig online protest los. Zo erg, dat de Minister op haar schreden terugkeerde en de beslissing terug draaide. Pindi Chana:

“Er vindt geen export van levende wilde dieren plaats zolang we ons beraden en totdat de regering anders beslist.”

Wildlife export (voorlopig) nog verboden in Tanzania
‘Er vindt geen export van levende wilde dieren plaats zolang we ons beraden en totdat de regering anders beslist’ | Foto: publiek domein

Protest kwam snel op gang

De heftige en vooral snelle reactie was mogelijk omdat de messen al langer geslepen werden. Sinds haar aantreden in 2021 is de huidige president van Tanzania, Samia Suluhu Hassan, al op zoek naar wegen om de handel in wilde dieren mogelijk te maken. Daarbij speelt mee dat er ruimtegebrek dreigt in het gebied rondom de Ngorongoro-krater, waar de verhouding tussen het wild, de toenemende Maasai-bevolking én de stroom toeristen, al langer leidt tot problemen. Die drukte zegt de overheid te willen aanpakken, maar kwade tongen vermoeden dat eigenbelang op de achtergronf meespeelt. Export van wilde dieren brengt nu eenmaal veel geld op.
.

Mens-dierconflicten leiden tot gedwongen verhuizing leeuwen Tanzania

.
Natuurorganisaties als WWF Tanzania zijn bezorgd. Directeur Amani Nguzaru benadrukt dat de winst die geboekt is tegen stroperij niet in gevaar mag komen door het nemen van verkeerde beslissingen:

“Als er besloten wordt tot opheffen van het exportverbod, dan zijn stricte procedures voor handhaving en monitoring noodzakelijk.”

Bronnen:

3,5 ton nijlpaardtanden verkocht als ivoor tijdens controversiële veiling in Tanzania

©AnimalsToday.nl Laura Lancée