Vissen in ademnood vechten voor hun leven in het laatste beetje water dat het stuwmeer Lago Peñuelas in Valparaiso bevat. De opgedroogde bodem van het ooit waterrijke meer ligt nu vol met skeletten van vissen en waterzoekende dieren. Chili kampt al jaren met verwoestijning en de dramatische gevolgen zijn duidelijk voelbaar.

Stuwmeer Chili droogt op, vissen sterven massaal
Stervende vissen door droogte in Chili | Foto: screenshot video El País/YouTube

Het stuwmeer Lago Peñuelas bij de kustplaats Valparaiso was 20 jaar geleden de belangrijkste waterbron van de regio. Het bevatte zoveel water dat je er wel tot ongeveer 38.000 olympische zwembaden mee had kunnen vullen. Maar dat was eens. Volgens onderzoek is de omgeving in 400 jaar nooit zo droog geweest. Dit is door deskundigen vastgesteld aan de hand van boomringanalyse. Vanwege klimaatverandering, onder andere door toedoen van de mens, is met name de afgelopen 13 jaar sprake van een aanhoudende droogte in het gebied.

Stuwmeer Chili droogt op, vissen sterven massaal
Vissen in ademnood vechten voor hun leven in het laatste beetje water | Foto: screenshot video El País/YouTube

De stijgende temperatuur van de lucht heeft ervoor gezorgd dat er bijna geen sneeuw meer valt in het Andesgebergte van Chili. Bovendien smelt het beetje sneeuw dat nog valt, of sublimeert de sneeuw voor het de bergtoppen kan bereiken. Daardoor wordt de watervoorraad in het land steeds schaarser. Een probleem dat ook in andere delen van het Zuid-Amerikaanse land speelt. Wetenschappers waarschuwen dat er in de komende 30 jaar 30 procent minder water zal zijn in Chili. Een zeer zorgwekkende en situatie voor mens en dier. Miguel Lagos, Civiel ingenieur en waterdeskundige:

“Wat we vandaag een droogte noemen, zal in toekomst heel gewoon zijn.”

.

Stuwmeer sterft af

De bodem van het stuwmeer ligt grotendeels droog. Er is nog maar een kleine modderpoel over van het voormalige waterreservoir. Daarin spartelen nog wat vissen rond die standvastig proberen te overleven. Dieren uit het omliggende natuurgebied naderen de plas op zoek naar water en sterven door uitdroging. Ook de lokale boeren maken zich grote zorgen om de geringe regenval. Zij kunnen hun vee niet meer van genoeg drinkwater voorzien. Een lokale boer:

“Elke dag sterven er dieren. Als er binnenkort geen regen valt, valt er niets meer te doen. Er is geen alternatief.”

Stuwmeer Chili droogt op, vissen sterven massaal
Droogte in Chili | Foto: screenshot video El País/YouTube

Mijnbouw en landbouw

Vanwege de waterschaarste staan verschillende economisch belangrijke sectoren onder druk. In de hoofdstad Santiago moet er ene beslissing worden genomen over de verdeling van het water. De mijnbouw en landbouw zijn twee branches die met elkaar in geschil zijn over de rationering. Ook zal er naar alle waarschijnlijkheid in verschillende delen van de stad een waterrantsoen worden ingesteld ter besparing. Hierdoor zullen verschillende wijken tot enkele dagen per keer zonder drinkwater komen te zitten. Auteur van dit artikel Jennie Cools:

“Mijn buren en ik in Chili hebben alvast voorraden drinkwater ingekocht, want de prijs hiervan zal flink stijgen.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools