De hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de atmosfeer was in mei van dit jaar 50 procent hoger dan voor de Industriële Revolutie. Dit maakt de huidige concentratie van het broeikasgas de hoogste in vier miljoen jaar.

CO2-gehalte atmosfeer helft hoger dan in pre-Industriële tijdperk
CO2-gehalte atmosfeer helft hoger dan in pre-Industriële tijdperk | Foto: publiek domein

De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in de Verenigde Staten – in samenwerking met Scripps Institution of Oceanography – heeft maar liefst 421 ppm (deeltjes per miljoen) koolstofdioxide gemeten, een hoeveelheid die al miljoenen jaren niet meer voor is gekomen. Vorig jaar waren dat nog 419 ppm, en het jaar daarvoor 417. Dit is voor de helft meer dan in het pre-industriële tijdperk, waarin de concentratie nog schommelde rond de 280 ppm. NOAA is een agentschap van de overheid in de VS dat zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie.

Concentratie CO2

Voor de Industriële Revolutie was de concentratie CO2 in de lucht al zesduizend jaar stabiel. Sinds de Industriële Revolutie heeft de mens al 1,5 triljoen CO2 de lucht in gestoten en de concentratie met maar liefst 50 procent verhoogd. Zelfs als we vandaag zouden stoppen met onze uitstoot, zal deze hoeveelheid nog duizenden jaren in de atmosfeer en oceanen blijven en de planeet doen opwarmen.

CO2-gehalte atmosfeer helft hoger dan in pre-Industriële tijdperk
De oorzaak is zonder twijfel de mens | Foto: publiek domein

Het CO2-gehalte van nu is vergelijkbaar met het gehalte in het Piloceen 4,1 tot 4,5 miljoen jaar geleden. Toen schommelde het CO2-gehalte net boven de 400 ppm. Maar toen zag de aarde er heel anders uit: de zeespiegel was 5 tot 25 meter hoger, de gemiddelde temperatuur ruim 4 graden Celsius hoger en er bevonden zich hoogstwaarschijnlijk grote bossen in het Arctische gebied.
.

Overschrijding grens opwarming aarde steeds dichterbij

Oorzaak

Volgens NOAA is de oorzaak van de hoge concentratie zonder twijfel de mens. Het verbranden van fossiele brandstoffen voor transport en het opwekken van energie, het produceren van cement, ontbossing, landbouw en talloze andere factoren hebben regelrecht geleid tot de zorgwekkend hoge concentratie. Rick Spinrad, wetenschapper en bewindsvoerder bij NOAA, benadrukt dat de wetenschap ‘onweerlegbaar’ is en dat we concrete actie moeten ondernemen om onze economie en infrastructuur aan te passen aan klimaatverandering.
.

VN: De wereld wandelt met gesloten ogen richting klimaatcatastrofe

Gevolgen

Doordat koolstofdioxide – als broeikasgas – warmte binnen de atmosfeer houdt en de planeet doet opwarmen, zal een steeds hogere concentratie leiden tot weersveranderingen zoals hittegolven, droogte, bosbranden, heftige neerslag, overstromingen en tropische stormen. Maar daarnaast heeft het broeikaseffect ook invloed op onze oceanen: hogere zeewatertemperaturen, een hogere zeespiegel, en verzuring van de oceanen behoren tot de effecten. Doordat de oceanen koolstofdioxide opnemen, worden ze zuurder en zuurstofarmer, en kunnen op den duur zeedieren en -planten niet meer overleven.
.

Klimaatverandering leidt mogelijk tot uitsterven zeeleven

Deprimerend

Ondanks decennialange onderhandelingen, hebben we onze uitstoot van koolstofdioxide nauwelijks kunnen beperken, laat staan omkeren. Volgens Ralph Keeling, leider van het Scripps-programma bij Mauna Loa, is de prognose dan ook slecht:

“Het is deprimerend dat we de collectieve wilskracht missen om de gestaagde toename in CO2 te doen afnemen. Ook al is de toename in het gebruik van fossiele brandstoffen niet meer aan het versnellen, we zijn nog steeds razendsnel op weg naar een wereldwijde catastrofe.”

Volgens wetenschapper Pieter Tans van NOAA zou deze mededeling ons dan ook grote zorgen moeten baren:

“De CO₂-concentratie bevindt zich op een niveau dat onze soort nog nooit eerder heeft meegemaakt – en dat is niet voor het eerst. We weten het al een have eeuw en hebben er niks noemenswaardigs aan gedaan. Wat is er nodig om ons wakker te schudden?”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Savanna Breitenfellner