Een nieuwe studie voorspelt dat klimaatverandering één van de ergste massale uitstervingen in de geschiedenis van de aarde zal veroorzaken. Als de opwarming van de aarde niet wordt omgekeerd, zal binnen 300 jaar het leven in de oceanen verdwenen zijn.

klimaatverandering
Klimaatverandering leidt mogelijk tot uitsterven zeeleven | Foto: Pixabay

Sinds een asteroïde de dinosauriërs uitroeide is het leven in de oceaan nog niet zo ernstig in gevaar geweest. Veel zeedieren verstikken langzaam in het opwarmende water, omdat de zuurstof uit de zeeën weglekt. Zelfs populaties die eerder verwoestingen door overbevissing, vervuiling en het verlies van habitat weerstonden, hebben het moeilijk om klimaatverandering te overleven.

Voorspelde zeetemperatuur

Voor hun studie gebruikten wetenschappers Justin Penn en Curtis Deutsch eco-fysiologische modellen waarmee ze kunnen zien of dieren zouden overleven met de voorspelde zeetemperatuur en de vermindering van het zuurstofgehalte. De resultaten waren schrikwekkend, want bij een ongewijzigde opwarming zullen mariene ecosystemen wereldwijd massaal uitsterven.

Verandering

Toch is er nog hoop, want de studie van Penn en Deutsch laat ook zien hoeveel zeeleven nog kan worden gered. Wanneer de opwarming tot 2 graden Celsius wordt beperkt, zou de dreiging van het uitsterven met 70 procent kunnen verminderen. Een massa-uitsterving van het zeeleven zou dan voorkomen kunnen worden. De wereld moet daarvoor snel actie ondernemen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verbannen en aangetaste ecosystemen te herstellen.

Wake-up call

“Een mijlpaal” noemt Malin Pinsky, bioloog aan de Rutgers Universiteit, het onderzoek. Het is een zeer belangrijke wake-up call. “Omdat het uitsterven van de zee nog niet zo ver is gevorderd als het uitsterven op het land, heeft de samenleving de tijd om het tij te keren ten gunste van het leven in de oceaan”, zeggen wetenschappers Malin Pinsky en Alexa Fredston.

Keuze

Daar voegden ze aan toe:

“…daar waar de toekomst valt tussen best-case en worst-case scenario’s, zal worden bepaald door de keuzes die de samenleving maakt, niet alleen over klimaatverandering, maar ook over habitatvernietiging, overbevissing en kustvervuiling.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Annick Nieuwkoop