Transportroutes voor drugssmokkel in Midden-Amerika worden steeds vaker gebruikt voor de illegale handel in wilde dieren. Dr. Daan van Uhm, Assistent Professor Criminologie aan de Universiteit Utrecht, concludeert dat criminelen die eerst in de drugshandel zaten massaal overstappen op handel in wilde dieren, want dat is veel lucratiever.

Illegale handel wilde dieren via transportroutes cocaïne
Illegale handel in wilde dieren zou jaarlijks tussen 7 en 23 miljard dollar genereren| Foto: publiek domein

Omdat het om drugscriminelen gaat die hun werkterrein verleggen worden bestaande smokkelroutes en transportmethoden gebruikt. De handel in wilde dieren is de vierde meest winstgevende handel ter wereld, na de handel in drugs, namaakgoederen en mensen.

Nieuwe miljoenenbusiness via oude transportroutes

Elk jaar worden miljoenen individuele dieren van duizenden soorten gestroopt om over de hele wereld te worden verhandeld. Elke 30 minuten wordt een olifant gestroopt om zijn slagtanden en elke acht uur sterft een Afrikaanse neushoorn voor zijn hoorn. In de afgelopen 100 jaar is 97 procent van de wilde tijgers gestroopt, waardoor er nu nog slechts ruim 4000 tijgers in het wild leven. Schubdieren zijn de meest verhandelde zoogdieren ter wereld. Jaarlijks worden er gemiddeld 2,7 miljoen gestroopt. Zeeschildpaddeneieren worden vaak geruild voor drugs; de handel in schildpaddeneieren en drugs zijn dus met elkaar verbonden.
.

1000 dieren gered uit smokkelhandel Colombia

.
De meeste verhandelde soorten hebben de status ‘bedreigd’, waarbij de voortdurende stroperij een bedreiging voor hun wereldpopulatie vormt. Sommige worden levend aangeboden, bijvoorbeeld in de huisdierenindustrie, andere belanden als voedsel of ‘geneesmiddel’ op de zwarte markt.

Steeds meer verdachte transacties

De handel in wilde dieren krijgt niet de nodige aandacht van de Colombiaanse autoriteiten, die meer betrokken zijn bij de bestrijding van drugskartels. Fernando Trujillo, wetenschappelijk directeur van de Omacha Foundation, een natuurbeschermings-ngo in Colombia:

“Rechters zetten iemand liever in de gevangenis voor drugshandel of illegale mijnbouw dan voor het dragen van een papegaai in hun tas.”

Het Amerikaanse Financial Crime Enforcement Network (Fincen), belast met de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, registreert steeds meer verdachte financiële transacties die verband houden met de illegale handel in wilde dieren. Deze praktijk zou jaarlijks tussen 7 miljard en 23 miljard dollar opbrengsten genereren.

groene zeeschildpad aan land
Zeeschildpaddeneieren worden vaak geruild voor drugs | Foto (groene zeeschildpad): publiek domein

Groeiende illegale handel Mexico-China

Recent onderzoek van Vanda Felbab-Brown, Amerikaanse expert op het gebied van internationale georganiseerde misdaad, benadrukt groeiende banden tussen Mexicaanse drugshandelorganisaties en de handel in wilde dieren naar China:

“Er wordt weinig aan gedaan deze handel te beteugelen en daarmee gaat gepaard dat de afgelopen halve eeuw dramatisch is geweest voor de biodiversiteit.”

Volgens TRAFFIC, de internationale organisatie die toeziet op de handel in wilde planten en dieren, spelen Chinese banken een essentiële rol bij het witwassen van geld uit illegale handel in dieren. Er wordt bij deze banken op aangedrongen een zerotolerancebeleid te voeren. Illegale handel in wilde dieren is op deze schaal onmogelijk zonder financiële criminaliteit en corruptie, stelt TRAFFIC:

“Aangezien de Chinese bankensector de grootste in de wereld is en gezien de schaal waarop de illegale handel plaatsvindt in Azië, moeten Chinese banken hier een belangrijke rol in spelen.”

In oktober 2018 richtte de Britse Prins William de Illegal Wildlife Trade (IWT) Financial Taskforce op, die zich inzet voor het opsporen van illegale handel in wilde dieren via bancaire systemen. Meer dan 30 internationale banken en financiële instellingen hebben zich bij de taskforce aangesloten.

Illegale handel wilde dieren via transportroutes cocaïne
Luiaards zijn ook slachtoffer van wildlife crime | Foto: publiek domein

Ineenstorting biodiversiteit

Het Amazonegebied herbergt een groot deel van de 50.000 soorten fauna die in Colombia aanwezig zijn. Hoewel veel van deze soorten worden beschermd, heeft dit de regio er niet van weerhouden een knooppunt te worden voor de illegale vangst van wilde dieren voor de nationale en internationale markt. De Colombiaanse Rode Lijst vermeldt dat de ontbossing voor de cocateelt – in Colombia werd hiervoor in 2020 bijna 13.000 hectare bos gekapt – het risico op uitsterven voor vogelsoorten vergroot en ook de jaguar is zijn leven in de uitgedunde bossen niet zeker. Daarbij komt dat giftige chemicaliën voor de cocabouw de grond vergiftigen: insecticiden, tolueen, zwavelzuur, aceton en benzine; naar schatting zo’n 3,5 miljoen ton chemicaliën per hectare per jaar. Rampzalig voor de dieren die daar leven.
.

Illegale handel met wilde dieren vormt dreiging voor biodivesiteit in Peru

.
Onderzoekers bestudeerden 4.392 diersoorten (zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen), verspreid over 20.811 populaties. Met name in Zuid- en Midden-Amerika was de achteruitgang enorm: daar was sprake van een ineenstorting van de biodiversiteit met 94 procent. De Spix’ ara is inmiddels uitgestorven als gevolg van wildlife crime. Stichting AAP waarschuwt:

“Handhavingscapaciteiten zijn beperkt en afschrikwekkende straffen blijven vaak uit. Dat zorgt ervoor dat illegale handel in wilde dieren nog volop plaatsvindt, terwijl zo’n 25 procent van de diersoorten op het punt van uitsterven staat.”

Tussen 2012 en 2018 werden in negentien landen 857 gevallen van illegale handel geregistreerd, hierbij zijn (delen van) jaguars in beslag genomen. Een derde van deze gevallen was gelinkt aan verkoop in China. Volgens recent onderzoek is de bedreiging van de jaguar ook gerelateerd aan het groeiende aantal Chinese investeringen in Latijns-Amerika.

Illegale handel wilde dieren via transportroutes cocaïne
De Spix’ ara is inmiddels uitgestorven | Foto: Etna 1984/Wikipedia

In landen als Brazilië, Bolivia, Colombia en Peru is illegale handel van hoektanden van jaguars voor het vervaardigen van traditionele Chinese medicijnen een winstgevende zaak geworden.
Daarbij is de gouden driehoek van Laos, Thailand en Myanmar is een wereldwijd knooppunt voor illegale handel in wilde dieren.

Illegale dierenhandel op Facebook

De handel in en producten van wilde dieren heeft zijn weg ook gevonden op online platforms. Om deze vorm van handel tegen te gaan zijn serieuze inspanningen geleverd door sociale mediagiganten als o.a. Facebook, Instagram, Google, TikTok en Pinterest – met samen zo’n 11 miljard accountgebruikers. Wereldwijd hebben zij meer dan 11 miljoen advertenties geblokkeerd of verwijderd. Volgens een rapport van het internationale campagnenetwerk Avaaz blijft Facebook echter een bloeiende marktplaats voor de onlinehandel in wilde dieren, ondanks de belofte de illegale handel te bestrijden.
.

Facebook schendt belofte illegale dierenhandel te bestrijden

.
De onderzoekers zagen op Facebook in korte tijd een aanzienlijk aantal advertenties, waarbij onder meer cheeta’s, apen, leeuwenwelpen en slagtanden van olifanten werden gezocht of te koop werden aangeboden. Allemaal bedreigde diersoorten en verboden dierproducten. Meta, het moederbedrijf Facebook:

“Er is hier sprake van een enorm vijandige omgeving en de daders tonen zich bijzonder volhardend. Bovendien veranderen ze voortdurend van tactiek om de maatregelen tegen hun activiteiten te kunnen ontwijken.”

Ook in Europa volop illegale handel

Europa is een van de grootste afzetmarkten voor de handel in wilde dieren. Nederland speelt hierbij een belangrijke rol, met de haven van Rotterdam en Schiphol Airport. In 2016 werd het vierjarige Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten aangenomen door de EU. Het plan zorgde ervoor dat de strijd tegen wildlife crime politiek belangrijker werd, er meer werd samengewerkt tussen verschillende handhavers en de EU er internationaal meer aandacht aan ging besteden.
.

EU stemt in met plan tegen illegale handel in wilde dieren 

.
Het plan bevat 32 acties gericht op het voorkomen van illegale handel, betere naleving van de bestaande regels, en meer internationale samenwerking. Helaas is de illegale handel in de EU niet verminderd. Het blijft een groot gevaar voor het behoud van soorten en heeft grote negatieve gevolgen voor de stabiliteit van ecosystemen en de veiligheid. Op dit moment wordt het actieplan herzien.
.

Operation Thunder 2021: Recordvangst illegaal verhandelde dieren

.
Ondertussen gaat de illegale handel in dieren wereldwijd door en neemt jaarlijks zelfs met 5 tot 7 procent toe, 2-3 keer het groeitempo van de wereldeconomie. Omdat er mensen zijn die veel, heel veel geld kunnen verdienen aan vacht, botten, slagtanden, haren, bloed en vlees van dieren. Daarbij ligt de kans op opnieuw een wereldwijde besmettelijke ziekte ook op de loer, wat ons nog alerter zou moeten maken.

Bronnen:

Illegale handel in vogels Singapore floreert op Facebook

Allesomvattend verbod China handel in en consumptie van wilde dieren

©AnimalsToday.nl Marianne Miltenburg