In Peru worden regelmatig apen, jaguars, schildpadden en andere beschermde diersoorten onderschept bij internationale handelstransacties. Het Zuid-Amerikaanse land kampt door het ontbreken van een effectieve wetgeving met een lucratieve smokkelhandel in levende exotische dieren. De gevolgen zijn niet alleen ellendig voor de dieren zelf, maar ook zeer schadelijk voor de biodiversiteit en de algemene volksgezondheid.

illegale handel
Illegale handel met wilde dieren vormt dreiging voor biodivesiteit in Peru | Foto: Wikimedia Commons

De rijke biodiversiteit in Peru trekt een grote illegale handel in wilde dieren aan. Jaarlijks smokkelen criminelen duizenden exotische diersoorten de grenzen over. Azië, Noord-Amerika en Europa zijn de bestemmingen van deze terrestrische en aquatische dieren. De vraag naar bijzondere dieren, hun lichaamsdelen, vlees en tanden, blijkt van grote omvang. Tussen 2000 en 2018 zijn er maar liefst 80.000 levende wilde dieren in beslag genomen. De slachtoffertjes worden overgebracht naar dierentuinen en reservaten, in het geval ze niet meer kunnen overleven in de vrije natuur. Jaarlijks wordt er tussen de 7.000 en 23.000 dollar verhandeld. Met dit bedrag behoort deze criminele handel tot de meest lucratieve ter wereld.

Betere bescherming

Milieuorganisatie Oceana vraagt de Peruviaanse regering om de wetgeving aan te passen, om de illegale dierensmokkel beter te kunnen infiltreren en aanpakken. Namens Wildlife Conservation Society (WCS) en een aantal andere maatschappelijke organisaties deed Oceana op Werelddierendag een oproep aan de commissie voor justitie en mensenrechten van het openbaar ministerie om de criminele dierenhandel met urgentie op te nemen in de wet.

De concrete voorstellen van de organisaties zouden de infiltratie in en de ontmanteling van criminele netwerken vergemakkelijken, door bijvoorbeeld de opheffing van bankgeheim, evenals die van de belasting- en beursreserve. Voor monitoring, surveillance en inbeslagname van de opbrengsten van misdrijven zou dan ook geen toestemming meer nodig zijn.

Bedreiging voor biodiversiteit

De bijzondere biodiversiteit van Peru staat op wankelen door illegale activiteiten in het land. Illegale houtkap, ontbossing en dus ook de lucratieve dierensmokkel verstoren het ecologisch evenwicht in natuurgebieden, waardoor verschillende populaties sterk afnemen. Apen, schildpadden, jaguars en papegaaien zijn slechts enkelen van de beschermde diersoorten die veel worden verhandeld.

vogelsoorten
Foto: Estefania Pampin Zuidmeer

Daarbij verkeert de mens in gevaar bij deze activiteiten. Ongereguleerde handel in wilde dieren kan ernstige virussen met zich meebrengen die kunnen overspringen op mensen. De overdracht van zoönotische ziekten komt steeds vaker voor. COVID-19 is daar een hedendaags voorbeeld van.

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools