Tijdens de Milieuraad van de Europese Commissie op 20 juni hebben de Europese lidstaten ingestemd met het EU Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren. Hiermee is een belangrijke beslissing genomen voor de toekomst van verschillende met uitsterven bedreigde diersoorten.

illegale handel
EU stemt in met plan tegen illegale handel in wilde dieren

Maandag kwamen alle lidstaten van Europese Commissie bijeen om problemen op het gebied van milieu te bespreken. Een van de onderwerpen op de agenda was de illegale handel in wilde dieren. Deze illegale handel is een van de meest lucratieve criminele activiteiten wereldwijd. Jaarlijks gaat er tussen de 8 en 20 biljoen dollar om in deze illegale industrie. De enige criminele activiteiten die meer geld opleveren zijn de handel in drugs en de handel in wapens.

Bedreiging wereldwijde veiligheid

Achter de illegale dierenhandel zitten criminele netwerken verscholen die een grote bedreiging vormen voor de veiligheid wereldwijd. Met het geld dat wordt verdiend worden onder andere terroristische organisaties gefinancierd. Voor de toekomst van vele bedreigde diersoorten maar ook de veiligheid van de mens is het daarom essentieel dat deze handel tot een einde komt.

De rol van Europa

Wat vele mensen echter niet weten is dat Europa een belangrijke rol speelt in de illegale handel van wilde dieren. Ivoor, reptielen, exotische vogels en planten worden geregeld in beslag genomen bij de Europese grenzen. Europa fungeert als belangrijk markt voor dierlijke producten. Zo wordt een derde van al het ivoor dat in beslag wordt genomen wereldwijd geconfisqueerd in Europa. België, Frankrijk, Portugal en Groot-Brittannië spelen hierbij een belangrijke rol als doorvoerroutes. Omdat Europa zo’n cruciale rol speelt in de illegale handel, is het van belang dat ze deze mogelijkheid aanpakken om zich in te zetten tegen wildlife criminaliteit. En dit wil de Europese Unie doen met hun 5-jarige Actieplan (2016 – 2020).

EU Actieplan

Met het plan wil de Europese Unie de status van de handel in wilde dieren verhogen naar een serieuze misdaad door onder andere de inzet van zwaardere straffen, iets wat handelaars zou moeten afschrikken. Verschillende landen hadden al strengere wetgeving toegepast. Maar door coherente wetgeving binnen heel Europa en betere samenwerking zullen de resultaten veel beter zijn. Het plan zal zich richten op 3 pijlers, ofwel prioriteiten:

 1. Het aanpakken van de onderliggende oorzaken:
 • Het reduceren van de handel in ivoor binnen de EU en vanuit de EU
 • Het bezighouden met bedrijfssectoren die betrokken zijn in de handel in wilde dieren
 • Het tegengaan van corruptie gelinkt aan de illegale handel
 1. Het gevecht aangaan tegen criminele activiteiten wereldwijd en binnen de EU:
 • Het beter handhaven van de regels op het gebied van de handel in wilde dieren door betere ondersteuning van Europol en Eurojust
 • Capaciteitsuitbreiding van de handhaving van de regels en het ondersteunen van internationale samenwerking voor handhavingsacties
 • Het effectiever bestrijden van georganiseerde criminaliteit
 1. Het bouwen van een wereldwijd partnerschap:
 • Het volledig gebruiken van Europese diplomatische en handel materialen
 • Meer fondsen om ontwikkelingslanden te ondersteunen tegen de illegale dierenhandel

Met de goedkeuring van het Actieplan laat Europa zien zich harder in te willen zetten tegen de bestrijding van de illegale handel in wilde dieren. Wij zijn dan ook benieuwd wat dit voor gevolg zal hebben voor de wereldwijde illegale handel.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Nadine van Wissen