Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren wil dat de Nederlandse overheid er alles aan gaat doen om te voorkomen dat de wilde ezels van Bonaire naar Haïti worden getransporteerd.

Donkey sanctuary Bonaire
Donkey sanctuary Bonaire ©YMCA.nl

Vorige week meldde PiepVandaag.nl dat het bestuurscollege van Bonaire de plannen om wilde ezels naar Haïti te sturen wil doorzetten ondanks hevige kritiek. Lees dat eerdere bericht hier. De loslopende wilde ezels moeten volgens gedeputeerde James Kroon van Bonaire, gevangen worden om vervolgens de rest van hun leven te slijten als lastdier in Haïti, daar de dieren voor overlast en onveilige verkeerssituaties zouden zorgen.

Thieme:

“De ezels op Bonaire zijn in het wild levende dieren die bescherming verdienen en absoluut niet geschikt zijn om als werkdier in te zetten. Bovendien kan het welzijn van de dieren niet gewaarborgd worden in een land in wederopbouw”

Ze vraagt demissionair staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Bleker en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Spies dan ook maatregelen te treffen de export van de dieren te voorkomen. Bonaire is een Nederlandse gemeente, daar zou toch dezelfde wetgeving moeten gelden voor de bescherming van dieren en natuur als hier. Dat is nog een kritische kanttekening die Thieme maakt.

Bron ©PiepVandaag.nl