Het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om zeeleeuwen te doden in de rivier Columbia. De dieren zouden te veel zalm en forel opeten, waardoor de visstand gedaald is.

Columbia
Zeeleeuwen in de rivier Columbia eten volgens de overheid van de VS te veel zalm en forel | Fotocredit: cw_anderson Flickr via Compfight cc

Zeeleeuwen worden in de Verenigde Staten beschermd onder de Marine Mammal Protection Act. Ook werden, tot enkele jaren geleden, Stellerzeeleeuwen beschermd onder de Endangered Species Act. De grote vinpotigen zijn dol op regenboogforel en chinookzalm, die ze vangen in de rivier Columbia. Deze stroomt door het Canadese Brits-Columbia en het noordwesten van de VS.

Zalm en forel
De zeeleeuwen zijn zeer slim. In de rivier zijn vistrappen ingesteld, zoals bij de Bonneville Dam, die het de vissen mogelijk moet maken om stroomopwaarts te zwemmen om te paaien. Op deze plekken is het voor zeeleeuwen makkelijker om vissen te vangen.

De visstand daalt zorgwekkend en de overheid is ervan overtuigd dat dit komt door de eetlust van de zeeleeuwen. Om deze reden mocht jaarlijks een bepaald aantal zeeleeuwen al worden gedood. Daarnaast werden de afgelopen jaren vele zeeleeuwen gevangen in de staat Oregon en helemaal naar Californië gereden, om daar te worden vrijgelaten. Daarop zwommen de dieren gewoon weer terug naar het noorden.

Visstand laten groeien
Daarom heeft een grote meerderheid van het Huis van Afgevaardigden afgelopen week een wetsvoorstel goedgekeurd om zeeleeuwen te doden. Het doel hiervan is de populaties bedreigde chinookzalm en regenboogforel te laten groeien. Op plekken waar zeeleeuwen de meeste schade zouden toebrengen aan de visstand, worden Californische– en Stellerzeeleeuwen gedood.

Volgens afgevaardigde Jaime Herrera Beutler wordt deze maatregel niet genomen omdat men het heeft voorzien op zeeleeuwen. Ze geeft aan dat er nu geen sprake is van een gezond ecosysteem, doordat er te veel zeeleeuwen zijn. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat het meer vissen lukt de reis stroomopwaarts te maken en zo deze vissoorten te behouden in de Columbia.

Controverse
Het feit dat zeeleeuwen op vis jagen in de Columbia en dat de visstand daalt, is echter al jaren een twistpunt, zoals ook in 2012 te lezen was op Animals Today. De populatie zeeleeuwen groeit. Maar zij zijn niet de enigen die vis vangen, vissers doen dit ook en zien de zeeleeuwen als competitie. In 2008 schreef John Balzar van The Humane Society daarom al in de Seattle Times:

“Zeeleeuwen zijn majestueuze dieren. Ze verdienen het niet om beschouwd te worden als zo’n gangbare politieke diersoort, de ‘zondebok’.”

Dammen beïnvloeden migratie vissen 
Daarnaast zijn er meer dan 60 dammen in de rivier, zoals de Bonneville Dam, waardoor vissen moeilijker kunnen migreren omdat hun natuurlijke route is geblokkeerd. Op sommige plekken zijn er visladders, maar lang niet overal en lang niet alle vissen overleven de migratie door visladders. Dit levert onder meer problemen op in de belangrijkste zijrivier van de Columbia, de Snake. De hoeveelheid zalmen die naar zee trekt is door indamming sterk gedaald, wat rampzalig is voor zeezoogdieren die leven van deze voedselbron, zoals orka’s, waar Animals Today eerder over schreef.

Voor de schuldvraag over de lage visstand wijst de overheid dan ook wel erg gemakkelijk naar de zeeleeuwen, die slechts hun natuurlijke voedselbron verschalken.

Bron: Komonews, Motherboard, Seattle Times, Seal Sitters, Oceana ©Animals Today Angelique Lagarde