De Spaanse nationale dierenbeschermingswet is weer een stap verder in het goedkeuringsproces. De ministerraad gaf vrijdag haar goedkeuring voor het wetsvoorstel dat een einde zal maken aan de verkoop van huisdieren in dierenwinkels, hondeneigenaren op cursus stuurt en een gevangenisstraf oplegt voor dierenmishandeling. Ook jachthonden zijn meegenomen in de nieuwe regelgeving.

Dierenbeschermingswet
Spaanse nationale dierenbeschermingswet is stap dichterbij | Foto: Pixabay

De nieuwe dierenwet vormt een overkapping van de huidige verschillende regionale dierenwetten. Op deze manier zal er meer eenheid komen in Spanje omtrent dierenbescherming. De ministerraad heeft het voorstel goedgekeurd, waardoor het een stap dichterbij de definitieve goedkeuring en invoering komt. Tegelijkertijd heeft de raad ingestemd met een wijziging van het wetboek van strafrecht om uitbreiding van straffen op dierenmishandeling mogelijk te maken.

Volgens de nieuwe regelgeving staat er een gevangenisstraf van 24 maanden op dierenmishandeling die eindigt met de dood van het dier, en een gevangenisstraf van 18 maanden op mishandeling waarna veterinaire hulp nodig is.

Verbod op verkoop huisdieren

De nationale dierenwet maakt een einde aan de handel in huisdieren voor financiële doeleinden. Dierenwinkels mogen alleen nog vissen verkopen, maar geen andere huisdieren meer verkopen of etaleren.

De overdracht van dieren, al dan niet tegen betaling, mag uitsluitend rechtstreeks geschieden door de fokker of dierenbeschermingsinstantie, zonder tussenkomst van derden. De overdracht van dieren tussen individuen moet gratis zijn en in een contract zijn vastgelegd.
Bovendien mag fokken alleen nog worden uitgevoerd door geautoriseerde specialisten.

honden
Foto: Pixabay

Mensen die een hond willen, moeten voortaan een korte geaccrediteerde training volgen voordat ze een hond mogen bezitten. Het doel is hondeneigenaren zich bewust te maken van de verantwoordelijkheid die zij dragen voor het dier, en de burgernormen voor co-existentie te leren.

Jachthonden

Galgo’s, podenco’s en andere jachthonden spelen de hoofdrol in het verwaarlozingsprobleem in Spanje. Volgens het Comité Anti Stierenvechten worden de jachthonden ingezet bij het jagen en vaak aan het einde van het jachtseizoen op straat gedumpt, vergiftigd of opgehangen. Het gaat om ongeveer 50.000 per jaar. Als we daarbij andere rassen optellen, komt het neer op ongeveer 700 gedumpte honden per dag.

Alle honden zouden volgens het eerste klad van het wetsvoorstel gelijk zijn onder de nieuwe regelgeving, maar de ministerraad heeft enkele wijzigingen aangebracht, waardoor jachthonden buiten bepaalde regels vallen. Zo hoeft een jager niet de verplichte training te volgen voor het bezit van een hond, en mogen jachthonden langer dan 24 uur alleen gelaten worden; in tegenstelling tot andere honden, waarbij dit onder verwaarlozing valt.

 

Stierenvechten

Vechtstieren zullen niet onder de bescherming vallen van de nieuwe dierenbeschermingswet. Men wil hiermee voorkomen dat het parlement de wet als geheel afkeurt. Dit zou ten koste gaan van het welzijn van andere dieren omdat het afschaffen van stierengevechten nog gevoelig ligt bij bepaalde politieke partijen. Daarnaast wordt het stierenvechten in Spanje grondwettelijk beschermd tegen afschaffing omdat het de status cultureel erfgoed heeft.

In een gesprek met onze eindredacteur Estefania Pampin Zuidmeer, die zelf is opgegroeid in Spanje, vertelt ze dat zij een duidelijke verandering ziet in de omgang met dierenrechten in het Zuid-Europese land:

“Dit is de eerste Spaanse nationale dierenbeschermingswet; een historische stap voor de bescherming van dieren. We zien Spanje vaak als een land waar heel veel dierenleed plaatsvindt. Dat is inderdaad het geval als we kijken naar bepaalde tradities zoals het stierenvechten. Aan de andere kant is de meerderheid van de Spanjaarden juist heel erg bezorgd over dit dierenleed. Uit recent onderzoek bleek dat 80 procent van de Spanjaarden tegen het stierenvechten, de jacht met honden, en het gebruik van dieren in circussen is. Eindelijk begint de Spaanse overheid de roep vanuit de samenleving om betere dierenbescherming serieus te nemen!”

80 procent Spanjaarden tegen stierenvechten en jacht

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools