Een onderzoek van de Spaanse stichting Fundación BBVA wijst uit dat 54 procent van de Spanjaarden vindt dat dieren en mensen evenveel recht hebben om te leven. Daarnaast is tachtig procent tegen het gebruik van dieren voor stierengevechten, de jacht en circussen met dieren. Spanjaarden hebben eigenlijk een groot hart voor dieren.

Spanjaarden
80 procent Spanjaarden tegen stierenvechten en jacht | Foto: Tras los Muros

Het Comité Anti Stierenvechten (CAS International) laat weten niet verbaasd te zijn over het hoge aantal mensen dat niet geïnteresseerd is in stierengevechten. Diverse enquêtes toonden aan dat 70 tot 80 procent van de Spanjaarden hiertegen is. Bovendien laten cijfers van het Ministerie van Cultuur zien dat maar 6,9 procent van de Spanjaarden daadwerkelijk naar stierengevechten gaat. Het onderzoek van Fundación BBVA bevestigt deze informatie én biedt een beeld van de mening van Spanjaarden op andere onderwerpen, zoals de jacht en circussen met dieren. Daarnaast maakt het onderzoek duidelijk dat minder dan 2 (1,9) van iedere 10 Spanjaarden het stierenvechten goedkeurt. Bij de jacht is dat 1,7 van iedere 10 Spanjaarden. Verder laat het onderzoek zien dat meer mannen dan vrouwen het gebruik van dieren voor dit soort activiteiten acceptabel vindt. Daarnaast zijn mensen met een diep religieus geloof die zelf geen (huis)dieren hebben, én politiek gezien rechts gekant zijn, eerder geneigd het stierenvechten, de jacht én circussen met dieren goed te keuren.

Recht op leven

Volgens het onderzoek erkent 98 procent van de Spanjaarden dat dieren recht hebben op leven. 54 procent hiervan vindt dat dit recht hetzelfde is als bij mensen, 44 procent vindt dat er een verschil is van het recht voor het leven tussen mensen en dieren. Volgens de Spaanse krant El País voelen Spanjaarden zich nauw betrokken bij het welzijn van dieren. Ze hebben een groot hart voor dieren. En CAS kan zich herkennen in deze stelling. De medewerkers van de organisatie zien in Spanje een land met gruwelijk dierenleed maar tegelijkertijd heerst er ook diepe pijn en schaamte vanuit een groot deel van de bevolking. Veel mensen zijn zeer gemotiveerd om het land te veranderen.

In sommige wijken van grote steden zoals Madrid wonen zelfs meer honden dan mensen, dat zegt toch ook iets over de liefde van Spanjaarden voor dieren? 40 jaar geleden was dit ondenkbaar, in de periode na de Franco-dicatuur. Toen was het normaal om honden uitsluitend te gebruiken voor de jacht of als waakhond. Maar Spanjaarden hebben in de afgelopen decennia met liefde honden en katten verwelkomd in hun huizen: ze zijn gezinsleden geworden. De in Spanje opgegroeide medewerker Projecten & Publiciteit, Estefania Pampin Zuidmeer:

“Toen ik 13 was hadden wij een hond. We waren zowat de enigen in onze wijk met een hond als huisdier. Veel mensen begrepen dit niet en vroegen ons of het dier bedoeld was om over ons huis te waken. 27 jaar later is dit beeld volledig veranderd: veel mensen leven thuis met honden. En veel stadsgenoten zijn vandaag de dag sterk betrokken bij de verzorging van dieren in het lokale opvangcentrum. Hoe mooi is dat?”

Estefania Pampin Zuidmeer met twee ‘gevaarlijke’ Spaanse stieren | Foto: CAS International

Uit het onderzoek blijkt verder dan 87 procent van de Spanjaarden van mening is dat dieren fysieke pijn voelen, 79 procent vindt dat dieren angst kunnen ervaren. Daarnaast is 71 procent ervan overtuigd dat ze emoties hebben en 69 procent dat dieren een gevoel van plezier kunnen ervaren. En wij zijn het volledig met deze Spanjaarden eens!

Bron: