De zalmstand in de Columbia Rivier daalt sterk en ondanks dat vissers de meeste vis vangen, krijgen Californische zeeleeuwen hiervan de schuld. Hoewel de zeeleeuwen beschermde dieren zijn, heeft de National Marine Fisheries Service (NMFS) een vergunning voor het doden en verwijderen van Californische zeeleeuwen bij de Bonneville dam in de Columbia Rivier. Jaarlijks zijn meer dan 90 zeeleeuwen het slachtoffer.

Californische zeeleeuw
Californische zeeleeuw | Foto: National Geographic

Uitschakelen concurrentie

De commerciële visserij in het noordwesten van de Verenigde Staten is zeer lucratief. Het ministerie van Landbouw van Oregon meldde een oogstwaarde van meer dan 145 miljoen dollar aan commercieel gevangen vis, schaal- en schelpdieren in 2011. Van de 130 miljoen kilo vis en schelpdieren bestond meer dan 1 miljoen kilo uit zalm. Ook de recreatieve en inheemse vissers grijpen een flink deel. De zalm in de Columbia Rivier is een bedreigde diersoort en hoewel alle zeeleeuwen samen veel minder vis vangen dan de vissers (circa 1% versus 17%), kan elke zeeleeuw die betrapt wordt op het eten van een zalm op de dodenlijst komen.

Wil de echte schuldige nu opstaan?

Het aantal zalmen dat tussen 2002 en 2005 stroomopwaarts trok in de Columbia Rivier nam enorm af, van 285.000 naar 82.000. In plaats van de hand in eigen boezem te steken, gaven de staten Idaho, Oregon en Washington, waar de Columbia doorheen stroomt,  de zeeleeuwen de schuld van de massale afname. Hoewel de dieren officieel beschermd zijn onder de Marine Mammal Protection Act (MMPA), zijn ze sinds 2006 in deze drie staten praktisch tot staatsvijand verklaard.

Verdediging zeeleeuwen

De Humane Society of the United States (HSUS) probeert nu via een rechtszaak de vergunning voor het doden van Californische zeeleeuwen nietig te laten verklaren en krijgt hierbij steun van Sea Shepherd Conservation Society. De Dam Guardians van Sea Shepherd  houden de activiteiten bij de Bonneville dam scherp in de gaten en documenteren de wreedheden van zeeleeuwenjagers, zoals het pijnlijk brandmerken van ‘schuldige’ zeeleeuwen. Niet alleen het leven van de Californische zeeleeuwen staat op het spel. Omdat ook stellerzeeleeuwen zalm eten in de Columbia rivier, hebben de genoemde staten een verzoek ingediend om deze dieren van de lijst met bedreigde diersoorten te verwijderen, zodat ook deze zeeleeuwen kunnen worden gedood.

Het echte roofdier

Erwin Vermeulen van Sea Shepherd zegt hierover:

Hoewel het geschatte aantal zalmen dat door zeeleeuwen wordt gevangen het laagst is sinds hier grondig toezicht op wordt gehouden en in het niet valt bij het aantal dat gevangen wordt door vissers of omkomt door de dam zelf, richten de immorele overheden van Washington en Oregon zich op een tweede bedreigde zeeleeuwensoort. Het is onacceptabel dat in de VS en andere delen van de wereld dieren steeds weer de schuld krijgen van verwoesting en uitputting die door de mens zijn teweeggebracht en daarom worden blootgesteld aan ‘beheer’, wat gewoon een modern woord is voor uitroeiing.”

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.