Orka’s in de Puget Sound in het noordwesten van de Verenigde Staten hebben moeite om voldoende voedsel te vinden. Sinds rivieren die naar de zee leiden zijn ingedamd, is de hoeveelheid zalm die naar zee trekt fors gedaald. Ook het aantal orka’s neemt af. Natuurbeschermers en biologen pleiten er daarom voor de dammen (deels) te openen, en zo de orka’s van de hongerdood te redden.

voedselgebrek
Foto: Erwin Vermeulen

Vermissing orka’s
Twintig jaar geleden bestond de populatie voor de kust van Washington uit zo’n 100 orka’s, nu zijn het er, ondanks de nieuwe aanwas, maar 80. Onlangs zijn een aantal orka’s vermist geraakt en vermoedelijk overleden. Orka J28 was een vrouwtje van circa 23 jaar. Zij had een kalf van 10 maanden oud en toen ze voor het laatst gezien werden, waren beide dieren erg mager. Het Center for Whale Research (CWR) dat de orkapopulatie volgt, verwacht dat J28 overleden is en haar jong inmiddels ook. Het dier was nog te jong om zonder moeder te overleven. Sinds de zomer is ook een ander vrouwtje, van zo’n 42 jaar oud, niet meer waargenomen.

Voedselschaarste door dammen 
De orka’s in dit gebied leggen geen grote afstanden af, zoals transient orka’s, maar verblijven hun leven lang in de omgeving tussen Seattle en Vancouver Island. Ze worden de Southern Residents genoemd. Zie ook Weetjes: orka’s, de grootste dolfijnen ter wereld. Het voornaamste voedsel van deze visetende orka’s is chinookzalm. De vissen worden geboren in de rivier, trekken naar zee en gaan na enkele jaren weer terug naar hun geboorteplek om te paaien. Door het aanleggen van dammen in rivieren zoals de Lower Snake River, is de natuurlijke route die de zalmen afleggen geblokkeerd en daardoor ook de beschikbaarheid van voedsel voor zeezoogdieren die hiervan afhankelijk zijn. Inmiddels worden zowel de orka’s als de chinookzalmen bedreigd en zijn ze opgenomen in de Endangered Species Act.

Erwin Vermeulen van Sea Shepherd, en columnist bij PiepVandaag:

“Nadat deze unieke groep orka’s door SeaWorld en andere dolfinariums was gedecimeerd, is de populatie nooit hersteld omdat tegelijkertijd ook hun voedsel, de Chinookzalm, sterk achteruitliep in aantal. In 2005 werd hen de status van bedreigde soort verleend, maar alleen die status doet niets voor de dieren. Willen we deze orka’s daadwerkelijk redden dan moeten de dammen in de rivieren verdwijnen en de zalmvisserij stoppen, maar ook de commerciële scheepvaart en de constante aanwezigheid van de toeristenboten sterk aan banden worden gelegd. Met al deze zaken hangen financiële belangen samen en Amerikaanse politici en beleidsmakers tonen zich zelden helden. Alleen druk vanuit de bevolking kan dit veranderen.”

Geen tijd te verliezen
Wetenschappers en natuurbeschermers maken zich dan ook hard voor maatregelen om de orka’s te redden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de dammen worden opengesteld, zodat het aantal zalmen kan stijgen en de orka’s hiervan profiteren. Er is geen tijd meer om eindeloos te discussiëren: de orka’s hebben nu hulp nodig, voor het te laat is.

Bron: Regal Tribune, Beacon Transcript ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde