Bij wederom een stalbrand zijn 40.000 kippen omgekomen. De brand ontstond in de mestopslag van een pluimveehouderij in Swifterbant (Flevoland) en sloeg binnen de kortste keren over naar de kippenstal. Geen van de aanwezige dieren overleefden de brand.

40.000 kippen
40.000 kippen levend verbrand | Foto: Pixabay

Het vuur brak rond 7 uur vanmorgen uit door een nog onbekende oorzaak. De brandweer uit verschillende regio’s is uitgerukt om het vuur te blussen. Er werd geprobeerd het vuur niet te laten overslaan naar 2 naastgelegen schuren met koeien en hooi. Inmiddels is het sein brandmeester gegeven.

Het aantal stalbranden in Nederland loopt fors op. Volgens cijfers van Brandweer Nederland brandden in 2014 29 stallen af, in 2015 waren dat er 31 en vorig jaar 47, in totaal 107 branden in slechts drie jaar tijd. Hierbij kwamen 370.000 dieren om het leven.

40.000 kippen
Megastal voor pluimvee | Foto: Wakker Dier

Duizenden dieren dood bij stalbranden
Alleen al in de afgelopen maand kwamen er duizenden dieren om bij stalbranden. Zo vonden er zo’n 10.000 varkens (zeugen en biggen) de dood tijdens een stalbrand in Agelo afgelopen zondagnacht. Vorige maand kwamen er maar liefst 24.000 duizend varkens tijdens één brand om het leven. Dat was in de beruchte varkensfabriek “De Knorhof” van varkenshouder Adriaan Straathof, de man die in Duitsland een beroepsverbod opgelegd heeft gekregen wegens het toebrengen van ernstig dierenleed in zijn varkenshouderijen. Volgens Wakker Dier kwamen er nog niet eerder zo veel dieren om bij een stalbrand in Nederland.

Erichem
Stalbrand Erichem 27 juli 2017 – 24.000 varkens dood | Foto: 1037/Animals Today

Motie verworpen
In juli werd een motie van de Partij voor de Dieren en de PVV voor extra maatregelen om het aantal stalbranden en het aantal slachtoffers van stalbranden terug te dringen, verworpen door de partijen D66, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP.

©AnimalsToday.nl Monique van Dijk Armor