Adriaan Straathof, eigenaar van de vorige week afgebrande varkensstal de Knorhof, wil geen opdracht geven tot het opruimen van de varkenskarkassen en de sloop van de afgebrande stal. De al begonnen werkzaamheden zijn gisteren stilgelegd. Zo verklaart directeur Rob Vlek van Holland Herstel, dat de sloop zou gaan uitvoeren.

de Knorhof
Foto: 1037/Animals Today

24.000 varkens dood
Afgelopen donderdag vloog de Knorhof in de brand, alle 24.000 aanwezige varkens verbrandden levend of stikten in de rook. De kadavers van de verkoolde varkens liggen altijd nog op het terrein. Medewerkers van Holland Herstel waren dit weekend begonnen met voorbereidingen voor de saneringswerkzaamheden, maar toen Straathof maandag geen opdracht aan het saneringsbedrijf wilde tekenen, zijn ze daarmee gestopt, omdat ook de reeds uitgevoerde werkzaamheden dreigden niet betaald te worden.

“Wat krijgt hij ervoor terug?”
De Duitse verzekeraar van de Straathof wil eerst afspraken maken over de kosten van de sanering en sloop van de varkensflat in Erichem, voordat aangevangen wordt met de werkzaamheden. Jan Voermans, woordvoerder van de familie Straathof:
“Het klopt dat Adriaan geen handtekening wil zetten. Wat krijgt hij er voor terug? Hoeveel wordt er door de verzekering vergoed? Het gaat om een immens bedrag”.
Voermans zegt met de verzekeraar en een andere uitvoerder om de tafel te zitten.

Erichem
Foto: 1037/Animals Today

Stank
De gemeente Buren wil haast maken met het afvoeren van de verbrande varkenslichamen, omdat de komende dagen de temperatuur gaat stijgen en dus ook de kans op stankoverlast. Straathof heeft tot vandaag 10.00 uur de tijd om met een solide plan te komen voor het opruimen van zijn erf. Heeft zij dat niet, dan grijpt de provincie in.

“De opruimwerkzaamheden moeten zo snel als mogelijk worden opgestart. Alles heeft nu al een extra dag stil gelegen, de vaart moet er weer in. (…) We begrijpen dat de ondernemer tijd nodig heeft om met een gedegen plan van aanpak te komen. Die tijd heeft hij ook gekregen. Nu wordt het tijd om er een klap op te geven.”

Angst voor gezondheidsrisico’s
Buurtbewoners maken zich zorgen over de stank en over eventuele gezondheidsrisico’s. Dat hoeft niet, volgens de provincie Gelderland:

“Voor de gezondheid kan de geur geen kwaad volgens de GGD. En voor wat betreft de stank; er is begrip voor, dit kan niet zonder overlast. De geur zal in de komende weken vermoedelijk sterker worden.”

Nieuwe megastal in Raalte voor Straathof
Ondanks alle bezwaren van burgers, overtredingen en een beroepsverbod in Duitsland wegens het toebrengen van dierenleed en ernstige verwaarlozing, mag Straathof in de gemeente Raalte gewoon een nieuwe megastal bouwen. Straathofs bedrijf Sebava kocht een complex in Mariënheem na een faillissement van de vorige eigenaar. De varkenshouderij was onder de vorige eigenaar al een ‘megastal’, waardoor Straathof de bestaande rechten heeft overgenomen en het bedrijf nu kan uitbreiden tot ruim 11.000 varkens. Omwonenden hebben de afgelopen twee jaar tegen de uitbreiding van het bedrijf geprotesteerd, maar de gemeente heeft toch een omgevingsvergunning afgegeven, waardoor Straathof kan beginnen aan de bouw van een stal, een mestsilo en een spuiwatersilo. Ook mogen bestaande bedrijfsgebouwen worden vergroot.

Regels overtreden
De Knorhof in Erichem ligt ook al jaren onder vuur. Joop de Jonge, gemeenteraadslid in de gemeente Buren voor de Partij voor de Dieren:

“Hij [Straathof – red.] lapt al jaren alle regels aan z’n laars. Het is al meer dan 20 jaar heibel. In het begin kocht hij de Knorhof, een oude kippenschuur, en stopte daar varkens in. Zonder vergunning.”

Straathof heeft in zowel Nederland als in het buitenland meerdere varkensbedrijven. In Mariënheem wil hij 11.400 varkens gaan houden.

Bronnen: Omroep Gelderland, Gelderlander, De Stentor ©AnimalsToday Monique van Dijk Armor