Ondanks een opgelegd verbod gaat Japan gewoon door met de commerciële walvisjacht bij Antarctica. De Japanse premier Shinzo Abe heeft zijn land zelfs beloofd om nog beter zijn best te doen om de walvisjacht nieuw leven in de te blazen.

walvisjacht
Foto credit: Ken Bondy via photopin cc

Begin april oordeelde het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag dat Japan illegaal op walvissen jaagt in de Zuidelijke IJszee en wetenschappelijk onderzoekt als excuus gebruikt voor de commerciële walvisvaart. Japan zei teleurgesteld te zijn maar het besluit wel te respecteren. Het land wist steeds de internationale regels te omzeilen dankzij een maas in de wet: de jacht op walvissen was toegestaan, op voorwaarde dat het relevant was voor wetenschappelijke doeleinden. Maar Japan doodde walvissen vooral voor de consumptie van walvissenvlees.

Hoe Shinzo Abe de walvisvangst weer mogelijk wil maken weet hij ook al: de nadruk meer op de wetenschap leggen. Hij gaat zich inspannen om meer begrip van de internationale gemeenschap te krijgen en vindt het jammer dat de rest van de wereld ‘dit deel van de Japanse gebruiken niet kan begrijpen’.

Milieuorganisaties, waaronder Sea Shepherd, hadden gehoopt dat de uitspraak ook echt een einde aan de walvisjacht zou maken. Maar ook de Japanse minister van Visserij in Tokio gaf aan dat de jacht op walvissen, ondanks de uitspraak van het ICJ, gewoon weer door zou gaan.

“We zullen de jacht, bedoeld om wetenschappelijke gegevens te verzamelen, voortzetten en de commerciële walvisjacht hervatten.”

Dat die wetenschappelijke doeleinden onzin zijn, blijkt wel weer uit een intern rapport van het instituut dat de Japanse walvisvangst coördineert. Vlees van beschermde walvissen leverde het Institute of Cetacean Research in 2013 namelijk meer dan 14 miljoen euro op.

Bronnen: Joop en Spits ©PiepVandaag.nl Sophie Janssen