De Waddenzee is één van de snelst opwarmende zeeën ter wereld. Dat blijkt uit een rapport over de structuurvisie van natuurgebied van de rijksoverheid.

Waddenzee
Waddenzee, zonsondergang bij Schiermonnikoog | Foto: Patlo [Public domain], via Wikimedia Commons
De hoogst gemeten temperaturen ooit in de Waddenzee waren in 2014: 12,8 graden Celsius. De Waddenzee is een ondiepe zee, wat betekent dat deze sneller opwarmt dan diepere wateren.

De opwarming van de Waddenzee heeft gevolgen voor de flora en fauna en die worden goed in de gaten gehouden. Ook zijn er NGO’s die de kwaliteit van het natuurgebied monitoren.

Het rapport gaat ervan uit dat bescherming van de natuur op de wadden op sommige punten verbeterd moet worden, maar dat het op andere onderdelen goed gaat. Zo is de fosfaatconcentratie de afgelopen jaren verbeterd: de waarden zijn laag ten opzichte van die in de jaren tachtig. Verder is de visvangst is teruggebracht: een afname met meer dan negentig procent sinds eind jaren zeventig.

Bron: Schager Courant ©PiepVandaag Monique van Dijk