In 2010 werd door de milieuorganisatie Ecolife voor het eerst de ecologische voetafdruk van de Vlaming berekend. Toen bedroeg de voetafdruk, dit is de bruikbare oppervlakte die nodig is om in je behoefte te voorzien, 6,3 hectare. Dit jaar werd, op aanvraag van de Vlaamse overheid, de berekening opnieuw gedaan. Ecolife kwam toen op een schrikbarende voetafdruk van maar liefst negen hectare, een stuk hoger dan de eerder berekende zes hectare.

voetafdruk
Foto Credit: woodleywonderworks via Compfight cc

Volgens Ecolife wordt de stijging van 40% niet veroorzaakt door meer consumptie, maar door een nauwkeuriger berekeningswijze van de voetafdruk.

De omringende landen doen het beter dan de gemiddelde Belg: 7,6 hectare. De Nederlanders hebben een voetafdruk van 6,7 hectare, de Duitsers 6,1 hectare, de Britten 5,9 hectare en de Fransen hebben voldoende aan 5,2 hectare.

Volgens Ecolife zijn hiervoor meerdere verklaringen. Zo rijdt de Belg alleen in zijn auto naar het werk, consumeert meer plantaardige oliën en vis met een hoge ecologische voetafdruk en zijn de gebouwen in België ouder. Volgens Ecolife heeft de gemiddelde wereldbevolking een voetafdruk van 1,8 hectare. Als iedereen zou consumeren als de Vlaming, dan zouden meer dan vijf wereldbollen nodig zijn.

Volgens andere bronnen heeft de gemiddelde Nederlander een ecologische voetafdruk van 6,3 hectare, nog iets minder dus dan de berekening van Ecolife. In dit geval zou de gemiddelde Nederlander ‘slechts’ 3,5 aardbollen nodig hebben. Helaas nog altijd een veel te grote draagkracht voor onze aarde.

Bronnen: De Morgen en WNF ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.