Grote aandacht voor de gezondheid van de bij. Tijdens de internationale conferentie ‘Bee Health in Europe’ lieten Europese imkers hun ongenoegen blijken over de insecticide ‘neonicotinoïden’, die onderzocht is door het Italiaanse onderzoeksinstituut OPERA.

Bijen

Maar niet alleen de insecticiden zorgen voor kleine en zwakke bijenkolonies. Uit het onderzoek van OPERA blijkt dat de bijensterfte een complex probleem met meerdere oorzaken is. Hoewel de wetenschappelijke kennis nog enige hiaten heeft, legt OPERA directeur Ettore Capri een samenspel van verschillende factoren uit. Zonder één duidelijke boosdoener te kunnen noemen, is het duidelijk dat de varroamijt de bijenkolonies in bijna heel Europa verzwakt.

Volgens Europees parlementslid Luis Manuel Capoulas Santos was de aandacht voor bijenproblematiek nog nooit zo groot. Capoulas Santos stelt dat de beleidsmakers een oplossing moeten vinden voor dit probleem, dat zowel een milieu- en economische aard kent. Niet alleen zijn bijen belangrijk voor de biodiversiteit, deze kleine dieren zijn ook onmisbaar voor de landbouw industrie.

Virussen en een gebrek aan een voedselrijke leefomgeving zorgen voor verzwakte bijen. De beperkte diversiteit van (honing)bijensoorten verzwakt de Europese populatie alleen maar verder. Ten slotte hebben ook de imkers een invloed op de populatie van de bijen. Doordat imkers vaak liefhebbers zijn, kan er sprake zijn van gebrek aan kennis en ervaring wat betreft de verzorging van de insecten.

Bestrijdingsmiddelen, die gebruikt worden om gewassen te beschermen, kunnen leiden tot acute vergiftigingen van bijenkolonies. Ondanks deze onaangetoonde vermoedens tasten onderzoekers nog steeds in het duister wat betreft de blootstelling van bijen aan pesticiden. Helen Thompson, van het Britse Food and Environment Research Agency, zegt dat er geen bewijs gevonden kan worden voor een verband tussen de blootstelling aan pesticiden en ziekte of sterfte bij bijen.

Deze conclusies van de wetenschappers zorgden voor veel onrust en onbegrip bij de imkers. Ondanks dat de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA onomwonden heeft verklaard dat neonicotinoïden schadelijk zijn, en de imkers hetzelfde ervaren, zorgt het rapport voor een ‘waas van onduidelijkheid’, bij de imkers. Ook het Pesticide Action Network twijfelt aan de oprechtheid van de communicatie over de (on-)schadelijkheid van neonicotinoïden en eist ‘correcte informatie’. OPERA directeur Ettore Capri stelt dat de onduidelijkheid en de conclusies uit de studie echter te wijten zijn aan de complexiteit van het probleem.

Bron ©PiepVandaag.nl